• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Fusion
  • /

Fusion

Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget. Samtidigt upplöses överlåtande bolag.

Om ni är det övertagande bolaget och inte har ett pensioneringsavtal med Collectum sedan tidigare, ska ni teckna pensioneringsavtal och avtal om internetkontoret på blanketten Ansökan om pensioneringsavtal Pdf, 834.5 kB..

Rapportera i internetkontoret

Ni gör sedan all rapportering till Collectum i internetkontoret, där ni också hittar blanketter. Här är några saker som är viktiga att tänka på:

Anställda med lön över tio inkomstbasbelopp som har alternativ ITP i sin nuvarande anställning ska flyttas över med oförändrade villkor, under förutsättning att det sker från fusionsdatumet. Fyll i och skicka in aktuell blankett (de finns under rubriken ”Alternativ ITP och övergång till ITP 1” på blankettsidan som ni hittar i sidfoten i internetkontoret). Observera att detta endast gäller om ni som övertagande bolag omfattas av ITP 2.

Har blanketterna inte kommit in till oss före fusionsdatumet, kommer vi att kontakta er, och flytten av de anställda kan göras först när fusionen är avslutad, vilket normalt tar ett par månader.

Har de tidigare haft TGL i Alecta och ska fortsätta ha det, ska ni fylla i och skicka in blanketten Ansökan om utträde från ITP-planen för frikretsen Pdf, 572.6 kB.. Ska någon i denna grupp återgå till ITP? Rapportera personen i tjänsten Ny medarbetare i internetkontoret.

Tillsammans med den anställde ska ni fylla i och skicka in blanketten Ansökan om undantag från ITP-planen Pdf, 5.4 MB..

Har de anställda löpande kompletterande premier i sin nuvarande anställning? Då måste ni rapportera in de kompletterande premierna på nytt eftersom de tidigare avslutas med anställningen. Eventuella deltidspensionspremier/flexpensionspremier kommer att debiteras automatiskt.

Val av pensionsplan vid fusion

Vid fusion mellan två befintliga avtal gäller det övertagande bolagets pensionsplan. Vid fusion med nyteckning av pensioneringsavtal gör det övertagande bolaget ett val av pensionsplan om de tecknat ett eget kollektivavtal efter september 2008. Har det övertagande bolaget inget eget tecknat kollektivavtal ärver det bolaget det överlåtande bolagets val av pensionsplan.

Är ni anslutna till PRI?

Då är det viktigt att ni kontaktar dem också. Ni hittar dem på www.pripensionegenregi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internetkontoret avslutas för överlåtande bolag

När vi har avslutat fusionen hos oss, det vill säga ITP-avtalet är avslutat, kan ni som överlåtande bolag inte längre använda internetkontoret. Kontakta oss direkt på telefonnummer 08-508 981 00 om ni ska anmäla retroaktiva löner, avslutade anställningar eller nyanställningar.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm