• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Säga upp pensioneringsavtal
  • /

Säga upp pensioneringsavtal

För att kunna säga upp ert pensioneringsavtal måste ni först säga upp det medlemskap ni har i ett arbetsgivarförbund och de kollektivavtal som gäller på arbetstagarsidan samt eventuellt hängavtal med arbetstagarsidan.

Skicka in blanketten Uppsägning av pensioneringsavtal om ITP och TGL Pdf, 1001 kB. per post till Collectum. Bifoga bekräftelser på de uppsagda avtalen och medlemskapen. Uppsägningen måste vara undertecknad av behörig firmatecknare.

När träder uppsägningen i kraft?

Enligt försäkringsvillkoren kan ett pensioneringsavtal om ITP upphöra först den sista dagen i månaden efter det att en arbetsgivares begäran om uppsägning kommit in till oss. En uppsägning kan inte göras retroaktivt. Om ert kollektivavtal upphör vid en senare tidpunkt gäller samma tidpunkt för upphörande av ert pensioneringsavtal om ITP.

En uppsägning befriar inte en arbetsgivare från skyldigheten att betala premier för tiden fram till dess att avtalen upphört.

§ 26 medbestämmandelagen (MBL) innebär att ett företag som lämnar en arbetsgivarorganisation fortfarande är bundet av de kollektivavtal som arbetsgivarorganisationen har slutit med sina motparter.

För att kunna säga upp ett pensioneringsavtal krävs därför att ett företag, när det har lämnat arbetsgivarorganisationen, även säger upp kollektivavtalet med respektive motpart. Först då kan pensioneringsavtalet sägas upp.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm