• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Teckna TGL
 • /

Teckna TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ska ni teckna för era tjänstemän i samband med att ni tecknar pensioneringsavtal om ITP. TGL kan ni teckna i Alecta eller i något annat av de försäkringsbolag som erbjuder TGL.

Tjänstemän över 18 år som arbetar minst åtta timmar per vecka i genomsnitt ska ha TGL.

Har ni tjänstemän som inte omfattas av kollektivavtalet, exempelvis vd eller delägare (den så kallade frikretsen), kan ni ändå välja att teckna TGL för dem.

När ni tecknar pensioneringsavtal anger ni också på blanketten i vilket bolag ni vill teckna TGL. Vill ni teckna TGL i Alecta räcker det att ange det på ansökan om pensioneringsavtal. Vill ni teckna TGL i något av de andra bolagen ska ni förutom att ange det på pensioneringsavtalet även kontakta bolaget i fråga. Säkerställ då att det är TGL enligt avtalsområdet Svenskt Näringsliv-PTK ni tecknar.

Aktuella TGL-bolag

I de här bolagen kan ni teckna TGL. Försäkringsvillkoren hittar ni på respektive bolags hemsida.

Skriv tabellbeskrivning här

Försäkringsbolag

Månadspremie per försäkrad

Alecta

31 kronor

BLIWA

30 kronor

Folksam

25 kronor

Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag

39 kronor

Movestic

39 kronor

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

20 kronor

SEB Pension och Försäkring AB

43 kronor

Skandia Liv

22 kronor

TGL upphör när anställningen upphör eller när den anställde går i pension. Anställda som fortsätter att arbeta efter ordinarie pensionsålder, ska ha TGL fram till 70 års ålder. Ordinarie pensionsålder är 65 år för ITP 2 och 66 år för ITP 1.

Har ni TGL tecknad i Alecta ska ni gruppanmäla anställda som inte redan är individuellt registrerade.

De ni ska gruppanmäla är de tjänstemän som har en ordinarie arbetstid om minst 8 timmar per vecka och som

 • arbetar efter ordinarie pensionsålder men inte fyllt 70 år
 • inte tidigare haft ITP och nu inte beviljas det, eftersom de anställdes när de hade mindre än tre år kvar till pension
 • tillhör ITP 2 och är föräldraledig utan premier.
 • är tjänstlediga (om inte den anställde är tjänstledig för att arbeta på ett annat företag med ITP, eller för att studera och har rätt till studiemedel).

Registrera antalet gruppanmälda i Collectums internetkontor. Anmälan gäller från innevarande månad.

Observera att anställda som har beviljats undantag eller avstått från ITP ska rapporteras enskilt till TGL (inte gruppanmälas). Den som tillhör frikretsen (vd, aktieägare etc) kan valfritt teckna TGL.

Ange alltid det nya totalantalet

Om någon anställd tillkommer eller ska dras ifrån skriver du in det nya totalantalet som ska gruppanmälas. I internetkontoret eller på fakturaspecifikationen (under rubriken ITP 2 + TGL) ser du hur många som är gruppanmälda just nu.

De här ska ni inte gruppanmäla

 • Gruppanmälan TGL gäller inte för personer som fått avgångspension.
 • Har ni TGL i Alecta är era övriga anställda individuellt registrerade sedan tidigare och har därför redan sin tjänstegrupplivförsäkring ordnad. Gruppanmäl dem inte, för då kommer ni att betala dubbla premier.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm