• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Hållbarhet
 • /

Hållbarhet – en del av verksamheten

Genom vår verksamhet och vårt uppdrag bidrar vi till ekonomisk trygghet för de privatanställda tjänstemännen. Vår ställning som en oberoende aktör utan eget vinstsyfte gör att vi på ett trovärdigt sätt kan stå på ITP-spararnas sida och verka för deras bästa.

Tydligast gör vi det genom de upphandlingar av försäkringsprodukter till ITP-planen som vi genomför på uppdrag av kollektivavtalsparterna och som på ett konkret sätt inneburit mer pengar till ITP-tjänstemännen, och i förlängningen en tryggare pension.

På så sätt är hållbarhet en naturlig del av vår verksamhet, och vår verksamhet en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Det är vi stolta över.

Vår hållbarhetsredovisning

Sedan 2016 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete. Vår hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Standarder.

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Kärnan i Collectums bidrag till välfärd och ekonomisk trygghet för individer och för hela samhället, kan sammanfattas i följande områden:

 • Att förbättra villkoren för tjänstemännens tjänstepension genom de upphandlingar inom tjänstepensionen ITP som vi genomför på uppdrag av kollektivavtalsparterna.
 • Att underlätta för tjänstemännen att ta hänsyn till hållbarhet när de gör
  sina val.
 • Att ha effektiva verktyg för både tjänstemän och arbetsgivare, och att bidra till att de kan förstå vad de behöver eller har möjlighet att göra.
 • Att erbjuda god service och tillhandahålla information som skapar värde för arbetsgivare och tjänstemän. För att kunna göra detta är det viktigt att vi kan attrahera rätt kompetens.

Ansvarsfull arbetsgivare

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt behöver också ett antal grundförutsättningar finnas på plats, såsom finansiell stabilitet, att vi följer lagar, regelverk och etiska riktlinjer, och att vi agerar ansvarsfullt i vår egen verksamhet, exempelvis i de inköp vi gör.

En annan viktig utgångspunkt är att vi är en ansvarsfull arbetsgivare som möjliggör ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare. Vi tror på utrymme för eget ansvar, och att en mångfald av kompetenser, erfarenheter och personligheter bidrar till ett bra arbetsklimat.

Att arbeta för jämställdhet och att främja god hälsa är också självklara delar för en ansvarstagande arbetsgivare.

Collectum är medlem i FN:s Global Compact Länk till annan webbplats. och stödjer initiativets tio principer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetssätt och antikorruption.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm