• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Motverka penningtvätt
  • /

Motverka penningtvätt

Som försäkringsförmedlare, det vill säga förmedlare av premier till försäkringsbolag, är vi skyldiga att ha en policy för att motverka penningtvätt.*

Vi har därmed fastställt interna regler som bland annat innebär rutiner för att förhindra att penningtvätt sker inom ramen för verksamheten.

Utöver de interna reglerna om åtgärder mot penningtvätt har Collectum fastställt vilken kontroll och vilka åtgärder som ska vidtas vid teckning av pensionerings­avtal och vid premie­betalningar med mera. Berörda anställda ska genomgå utbildning om gällande interna regler.

* Begreppet penningtvätt är en gemensam benämning på bland annat alla åtgärder som syftar till att dölja att pengar eller andra tillgångar kommer från brottslig verksamhet.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm