• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Registrerad försäkringsförmedlare
  • /

Registrerad försäkringsförmedlare

Collectums verksamhet som försäkringsförmedlare styrs bland annat av lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) och Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Att Collectum är försäkringsförmedlare innebär att en rad krav ställs både på oss som bolag och på de enskilda medarbetarna. Exempelvis ska de som förmedlar försäkringar ha relevanta kunskaper inom försäkring, juridik och ekonomi samt även viss praktisk erfarenhet. Collectums försäkringsförmedlare har genomgått en särskild utbildning.

Registrering och tillsyn

Collectum är registrerat hos Bolagsverket som försäkringsförmedlare och står under Finansinspektionens tillsyn. På Finansinspektionens hemsida kan kunder och andra se om en medarbetare hos Collectum har rätt att förmedla försäkringar och vilken sorts försäkringar tillståndet avser.

För information om registrering, kontakta:
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
bolagsverket.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 0771-670 670

För information om tillsyn och tillstånd att förmedla försäkringar, kontakta:
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
fi.se Länk till annan webbplats.
Telefon: 08-408 980 00

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm