• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Collectums kommentar på Söderberg & Partners rapport
  • /

”Ännu mer pension för pengarna”

Söderberg & Partners har överlämnat rapporten ”Ännu mer pension för pengarna” till Collectum.

I rapporten jämför Söderberg & Partners det upphandlade utbudet inom tjänstepensionen ITP med det utbud som de själva erbjuder. Collectum välkomnar alla konkreta förslag som syftar till att göra de privatanställda tjänstemännens pension så hög som möjligt. Däremot instämmer vi inte i Söderberg & Partners analys.

När vi har efterfrågat material från Söderberg & Partners för att kunna göra en egen analys hänvisar de till att såväl fonder som priser är ”hemliga”. Innebär det att en potentiell kund hos Söderberg & Partners inte kan ta del av hela deras erbjudande för att ta ställning till avgifter och kvalitet? Detta kan i så fall tyckas vara anmärkningsvärt, inte minst av en förmedlare som säger sig förespråka valfrihet. Samtliga fonder som är valbara inom ITP finns presenterade på collectum.se.

När vi läser rapporten noterar vi, tvärtemot vad Söderberg & Partners avser visa, att det upphandlade utbudet inom ITP står sig väl enligt Söderberg & Partners ”trafikljusmodell”:

  • Bara drygt hälften av Söderberg & Partners fondutbud är analyserat och betygsatt (662 av 1 274 fonder). Det innebär att nästan hälften av utbudet inte är kvalitetssäkrat. Collectum har analyserat samtliga fonder som erbjuds inom ITP och den genomsnittliga ratingen är 4,23 på Morningstars femgradiga skala.
  • Av de 81 fonder som Söderberg & Partners har listat och som är valbara inom ITP får 48 procent ”grönt ljus” i trafikljusmodellen. I det utbud som Söderberg & Partners erbjuder är det bara 13 procent som får grönt ljus.
  • Bland de fonder som är valbara inom ITP är det bara 1,2 procent som har fått ”rött ljus”. I det utbud som Söderberg & Partners erbjuder är det hela 13,8 procent av fonderna som får rött ljus. Sannolikheten att välja en fond med rött ljus är över tio gånger högre hos Söderberg & Partners än hos Collectum.


Vi vill framhålla att det kvalitetssäkrade utbudet inom ITP gör att sparare undviker bottennapp bland de fonder som finns på den öppna marknaden.

Collectum kan konstatera att upphandlingarna väckt stort intresse i branschen och lett till många massmediala inlägg och utspel. Det tolkar vi som att upphandlingarna varit lyckade.

Upphandlingarna inom ITP har inneburit verklig valfrihet för de privatanställda tjänstemännen, som numera kan spara till pensionen inom ett kvalitetssäkrat, överskådligt och transparent utbud med drygt halverade avgifter.

Mellan 1990 och 2007 kunde de privatanställda tjänstemännen fritt välja bland ett tjugotal olika försäkringsbolag som förvaltare av tjänstepensionen. Under dessa 17 år genomförde försäkringsbolagen inga som helst avgiftssänkningar på eget initiativ. Många miljoner av pensionsspararnas pengar betalades år efter år som avgifter till bolagen.

Collectum har därefter vid tre tillfällen, utan eget vinstintresse, upphandlat tjänstepensionsförvaltare på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Efter den senaste upphandlingen som trädde i kraft den 1 juli 2013 kan pensionsspararna fritt välja mellan fyra bolag inom traditionell förvaltning samt fem fondförsäkringsbolag som tillsammans erbjuder cirka 80 olika fonder. Fondurvalet står fondförsäkringsbolagen själva för, utifrån Collectums kvalitetskrav som garanterar ett brett utbud.

En opinionsundersökning som Collectum har låtit undersökningsföretaget GfK genomföra visar att 83 procent av tjänstepensionsspararna tycker att det är ganska eller mycket bra att Collectum väljer ut de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Bara 10 procent av tjänstemännen tycker det är ganska eller mycket dåligt, medan 7 procent är osäkra. Bland arbetsgivarna är det hela 89 procent som är positiva.

Söderberg & Partners antyder att det är för stort fokus på avgifterna i Collectums upphandlingar. I den senaste upphandlingen väger möjligheten till avkastning och utbud tyngre än avgifter. Vi menar att avkastningen är viktig men spararen kan inte känna till avkastningen på förhand och kan heller inte påverka den själv. Avgiften däremot – den betalar spararen varje år, oavsett om fonden går upp eller ner.

Konkret har Collectums upphandlingar inneburit mer än halverade avgifter för pensionsspararna. Det har stor betydelse, eftersom en procentenhet lägre avgift kan innebära en ökning av den framtida pensionen med så mycket som 20 procent.

Collectums upphandlingar har en tydlig vinnare, de privatanställda tjänstemännen, som nu får behålla mer av sitt pensionskapital. Upphandlingarna har med kraft bidragit till att tjänstepensionsspararna höjer sin framtida pension.

Anders Moberg, vd Collectum

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm