• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Frågor och svar om löneskatt
 • /

Frågor och svar om löneskatt

Här finns svar på vanliga frågor om löneskatt. Hittar du inte svar på just din fråga? Då är du alltid välkommen att kontakta oss.

Löneskatt är en skatt som ni betalar på pensionskostnaderna för era anställda.

Vid årsskiftet sammanställer Collectum löneskatteunderlag för ITP 1 och för ITPK. Ni hämtar underlagen själva i internetkontoret. Löneskattunderlag för ITP 2-premien hämtar ni själva i Alectas internetkontor Länk till annan webbplats..

Har ni ett annat avtal (AI Pension, Folksam (KTP-planen), Posten eller PP Pension) vänder ni er till respektive förvaltare.

I slutet av december kan ni ladda ner underlagen för ITP 1 och ITPK i internetkontoret. Underlag för ITP 2 hämtar ni själva i Alectas internetkontor.

 • ITP 1: Ja, det är uträknat och klart.
 • ITPK: Ja, om ni inte har utlandsanställda.
 • För er som har utlandsanställda gäller följande: Utlandsanställda som ni inte betalar sociala avgifter för i Sverige ska ni inte heller betala löneskatt för. I löneskatteunderlaget har vi dragit av ITPK-premier för utlandsanställda, men för perioder före april 2021 finns den ordinarie ITPK-premien med i underlaget (dock inte utlandskompensationen). Av tekniska skäl har vi inte möjlighet att räkna av den premien för de perioderna, och vill därför göra er uppmärksamma på att den ingår i underlaget.

Det kan bero på att

 • ni har inkluderat premietillägg och/eller dröjsmålsränta. Dessa kostnader lönebeskattas inte och ska därför inte ingå i löneskatteunderlaget.
 • ITPK-premien för utlandsanställda är inräknad i underlag för perioder före april 2021. Har ni har utlandsanställda som ni inte betalar sociala avgifter för i Sverige ska ni inte heller betala löneskatt för dem. Av tekniska skäl har vi dock inte möjlighet att räkna av ITPK-premien för perioder före april 2021 (utlandskompensationen ingår dock inte i underlagen).
 • ni har räknat med hela sjukpensionspremien. Ni ska bara betala löneskatt på den del av sjukpensionspremien som motsvarar ersättning för sjukpenning, inte för den del som motsvarar ITPs sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning.

Om ni inte blivit fakturerade några premier för ITP 1 (alternativt för ITPK) ska ni inte heller betala någon skatt. Om era premier under året understiger 100 kronor genereras inte något underlag.

Redovisningen görs i inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxeringen.

I löneskatteunderlaget för ITP ingår årets debiterade premier för:

 • ålderspension
 • premiebefrielseförsäkring
 • sjukpension (enbart premien vid sjukpenning, inte vid sjuk- och aktivitetsersättning)
 • ev. kompletterande premier.

I löneskatteunderlaget för ITPK ingår årets debiterade premier för:

 • ålderspension
 • ev. avgångspension
 • ev. kompletterande premier
 • ev. livsarbetstidspremier.

Läs mer på sidan Löneskatt.

Ja, ni laddar själva ner löneskatteunderlaget för ITP 1 respektive ITPK i internetkontoret, ingången Företaget.

Nej, vi kan inte längre tillhandahålla löneskatteunderlag per kostnadsställe. Det gäller både ITP 1 och ITPK.

I Alectas internetkontor Länk till annan webbplats. finns en tjänst där arbetsgivaren själv kan ta fram ett beräkningsunderlag för att räkna ut löneskatten för ITP 2.

Har ni ett annat avtal (AI Pension, Folksam (KTP-planen), Posten eller PP Pension) vänder ni er till respektive förvaltare.

Collectum tillhandahåller löneskatteunderlag för ITP 1 och ITPK, eftersom vi räknar ut dessa premier. ITP 2-premien räknar Alecta ut, Collectum får endast fakturaunderlag.

Ja. Även premiebefrielseförsäkringspremien för kompletterande premier ingår i underlaget.

Ja, om ni tillämpar PRI-systemet och har fått en inlösen av ITPK på fakturan från oss på grund av att en anställd, eller en tidigare anställd, har flyttat sin tidigare skuldförda ITPK, så kommer denna inlösen att räknas in i löneskatteunderlaget för ITP 2, som ni kan hämta i Alectas internetkontor. Inlösen innebär att PRI-skulden minskar.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm