• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Löneskatt
 • /

Löneskatt

Arbetsgivare ska betala 24,26 procent i särskild löneskatt på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner.

Ni ansvarar själva för redovisningen till Skatteverket och den skattemässiga hanteringen av särskild löneskatt. Särskild löneskatt på pensionskostnader redovisas på inkomstdeklarationen och skatten fastställs vid taxering.

Summera löneskatteunderlagen

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Löneskatteunderlaget för ITP 1 laddar du ner i internetkontoretlänk till annan webbplats, ingången Företaget. Beloppen för löneskatten blir lägre än de totala fakturerade premierna eftersom en stor del av sjukpensionspremien inte ingår i underlaget (läs mer om vad som ingår i löneskatteunderlaget för ITP 1 längre ner på sidan).

Löneskatteunderlaget för ITP 2 laddar du ner i Alectas internetkontorlänk till annan webbplats.

ITPK-underlaget skickar vi per post i slutet av december.

Har ni ITP 2 i AI Pension, Folksam (KTP-planen), Pressens Pensionskassa, Posten eller egen regi i PRI? Då kontaktar du dem för mer information.

Brutet räkenskapsår?

 • ITP 1: Logga in i internetkontoret och hämta löneskatteunderlag för aktuell period.
 • ITPK: Ta fram fakturorna för den aktuella perioden och summera själv beloppen.
 • ITP 2: Ladda ner underlaget hos Alecta, eller kontakta PRI om ni har ITP 2 i egen regi.

Kopia på underlag för ITPK

Behöver ni en kopia av ert löneskatteunderlag för ITPK? Ring oss på
08-508 981 00.

Frågor?

Har ni frågor om redovisningen av särskild löneskatt eller andra skattemässiga frågor, vänd er till Skatteverketlänk till annan webbplats.

ITP 1

I löneskatteunderlaget för ITP ingår årets debiterade premier för:

 • ålderspension
 • premiebefrielseförsäkring
 • sjukpension* samt eventuellt
 • kompletterande premier

* Sjukpensionspremien inkluderar två delar: en mindre del som motsvarar ersättningen för sjukpenning och en större del som motsvarar ITP:s sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning. Ni ska betala löneskatt på den mindre, första delen, men däremot inte på den andra som är större (denna löneskatt betalar Alecta).

Se aktuella löneskattegrundande premier för ITP 1.

ITP 2

I löneskatteunderlaget för ITPK ingår årets debiterade premier för:

 • ålderspension samt eventuellt
 • avgångspension
 • kompletterande premier
 • livsarbetstidspremier

Utlandsanställda som ni inte betalar sociala avgifter för i Sverige ska ni inte betala löneskatt för. I löneskatteunderlaget är utlandskompensationen avdragen, men däremot har vi inte möjlighet att räkna av ITPK-premien, utan vill göra er uppmärksamma på att den ingår i underlaget.

Ingen löneskatt på TGL, premietillägg och dröjsmålsränta

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL är ingen pensionsförmån och därför ska ni inte betala löneskatt på denna kostnad. Ni ska inte heller betala löneskatt på eventuella premietillägg och dröjsmålsränta.

Läs mer under frågor och svar om löneskatt.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.00

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm