• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Löneskattegrundade premier ITP 1
 • /

Löneskattegrundade premier, ITP 1

I den löneskattegrundande premien ingår inte premie för sjuk- och aktivitetsersättning, eftersom det är Alecta som betalar löneskatt på den delen.

Därför blir den löneskattegrundande premien lägre än den debiterade premien.

Skriv tabellbeskrivning här


Debiterade premier 2024

Löneskattegrundande
premier 2024

upp till 47 625 kr ¹

4,70 %

4,68 %

47 625 kr–47 750 kr ²

31,12 %

31,10 %

47 750 kr–190 500 kr ³

31,19 %

31,14 %

¹ 47 625 kr motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp delat med 12 (för beräkning av ålderspensionspremien och premiebefrielsepremien används inkomstbasbelopp).
² 47 750 kr motsvarar 10 prisbasbelopp delat med 12 (för beräkning av sjukpensionspremien används prisbasbelopp).
³ 190 500 kr motsvarar 30 inkomstbasbelopp delat med 12, vilket är taket för sjukpensionspremien.

Skriv tabellbeskrivning här


Debiterade premier 2023

Löneskattegrundande
premier 2023

upp till 43 750 kr ¹

4,67 %

4,64 %

43 750 kr–46 438 kr ²

4,76 %

4,69 %

46 438 kr–185 750 kr ³

31,35 %

31,29 %

¹ 43 750 kr motsvarar 10 prisbasbelopp delat med 12 (för beräkning av sjukpensionspremien används prisbasbelopp).
² 46 438 kr motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp delat med 12 (för beräkning av ålderspensionspremien och premiebefrielsepremien används inkomstbasbelopp).
³ 185 750 kr motsvarar 30 inkomstbasbelopp delat med 12, vilket är taket för sjukpensionspremien.

Skriv tabellbeskrivning här


Debiterade premier 2022

Löneskattegrundande
premier 2022

upp till 30 188 kr ¹

4,62 %

4,60 %

30 188 kr–44 375 kr ²

4,73 %

4,65 %

44 375 kr–177 500 kr ³

30,87 %

30,79 %

över 177 500 kr

30,74 %

30,74 %

¹ 30 188 kr motsvarar 7,5 prisbasbelopp delat med 12 (för beräkning av sjukpensionspremien används prisbasbelopp).
² 44 375 kr motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp delat med 12 (för beräkning av ålderspensionspremien och premiebefrielsepremien används inkomstbasbelopp).
³ 177 500 kr motsvarar 30 inkomstbasbelopp delat med 12, vilket är taket för sjukpensionspremien.


Så här har vi räknat:

I den debiterade premien ingår

 • ålderspensionspremie
 • sjukpensionspremie (premie vid sjukpenning + premie för sjuk- och aktivitetsersättning)
 • premiebefrielseförsäkringspremie.


I den löneskattegrundande premien ingår

 • ålderspensionspremie
 • premie vid sjukpenning (men inte premie för sjuk- och aktivitetsersättning)
 • premiebefrielseförsäkringspremie.


Alla aktuella premier och basbelopp hittar du här.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm