• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Aktuella premier och basbelopp
  • /

Aktuella premier och basbelopp

Här ser du vilka premier ni betalar för era tjänstemän. Du hittar både gällande och de senaste årens premier. Aktuella basbelopp som ligger till grund för premiebeloppen hittar du också.

Ålderspensionspremie

ITP 1:
4,5 % upp till 42 625 kr/mån*

30 % över 42 625 kr/mån*


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp


ITP 2:
För att premierna ni betalar ska räcka till den utlovade, förmånsbestämda, pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


ITPK:
2 % av lönen

ITP sjukpension

ITP 1:
0,08 % upp till 29 750 kr/mån*

(varav 0,01 % är premie vid sjukpenning och 0,07 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


0,40 % mellan 29 750* och 170 500 kr/mån**

(varav 0,15 % är premie vid sjukpenning och 0,25 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


ITP 2:
0,08 % upp till 357 000 kr/år*

(varav 0,01 % är premie vid sjukpenning och 0,07 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)

 

0,40 % mellan 357 000* och 2 046 000 kr/år**

(varav 0,15 % är premie vid sjukpenning och 0,25 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


* motsvarar 7,5 prisbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Premiebefrielseförsäkring

ITP 1:
0,13 % upp till 42 625 kr/mån*

1,10 % över 42 625 kr/mån*


ITP 2:
0,11 % upp till 511 500 kr/år*

0,83 % mellan 511 500* och 2 046 000 kr/år**

(För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,03 % inom detta intervall

för ITPK.)


Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

ITP familjepension

ITP 1:
Familjepension finns inte i ITP 1.


ITP 2:
Ni betalar för familjepension för anställda som tjänar mer än 511 500 kr/år*. Alecta räknar ut premien. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

Ålderspensionspremie

ITP 1:
4,5 % upp till 41 750 kr/mån*

30 % över 41 750 kr/mån*


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp


ITP 2:
För att premierna ni betalar ska räcka till den utlovade, förmånsbestämda, pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


ITPK:
2 % av lönen

ITP sjukpension

ITP 1:
0,09 % upp till 29 563 kr/mån*

(varav 0,02 % är premie vid sjukpenning och 0,07 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)

0,47 % mellan 29 563* och 167 000 kr/mån**

(varav 0,19 % är premie vid sjukpenning och 0,28 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


ITP 2:
0,09 % upp till 354 750 kr/år*

0,47 % mellan 354 750* och 2 004 000 kr/år**


* motsvarar 7,5 prisbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Premiebefrielseförsäkring

ITP 1:
0,11 % upp till 41 750 kr/mån*

1,19 % över 41 750 kr/mån*


ITP 2:
0,11 % upp till 501 000 kr/år*

1,04 % mellan 501 000* och 2 004 000 kr/år**
(För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,03 % inom detta intervall för ITPK.)

Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2.

 

* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

ITP familjepension

ITP 1:
Familjepension finns inte i ITP 1.


ITP 2:
Ni betalar för familjepension för anställda som tjänar mer än 501 000 kr/år*. Alecta räknar ut premien. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet

Ligger till grund för premierna för ålderspensionen och premiebefrielseförsäkringen.

Skriv tabellbeskrivning här

1

7,5

20

30

68 200 kr

511 500 kr

1 364 000 kr

2 046 000 kr

Prisbasbeloppet

Ligger till grund för sjukpensionspremien.
17,5203047 600 kr357 000 kr952 000 kr1 428 000 kr


Förhöjda prisbasbeloppet

Ligger till grund för familjeskydd som var valbart före 2008.

Skriv tabellbeskrivning här

1

2

48 600 kr

97 200 kr

Inkomstbasbeloppet

Ligger till grund för premierna för ålderspensionen och premiebefrielseförsäkringen.

Skriv tabellbeskrivning här

1

7,5

20

30

66 800 kr

501 000 kr

1 336 000 kr

2 004 000 kr

Prisbasbeloppet

Ligger till grund för sjukpensionspremien.
17,5203047 300 kr354 750 kr946 000 kr1 419 000 kr


Förhöjda prisbasbeloppet

Ligger till grund för familjeskydd som var valbart före 2008.

Skriv tabellbeskrivning här

1

2

48 300 kr

96 600 kr

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm