• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Aktuella premier och basbelopp
  • /

Aktuella premier och basbelopp

Här ser du vilka premier ni betalar för era tjänstemän. Du hittar både gällande och de senaste årens premier. Aktuella basbelopp som ligger till grund för premiebeloppen hittar du också.

Ålderspensionspremie

ITP 1:
4,5 % upp till 47 625 kr/mån*

30 % mellan 47 625 kr/mån* och 190 500 kr/mån**

 

* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp


ITP 2:
För att premierna ni betalar ska räcka till den utlovade, förmånsbestämda, pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


ITPK:
2 % av lönen

ITP sjukpension

ITP 1:

0,028 % upp till 47 750 kr/mån*

(varav 0,005 % är premie vid sjukpenning och 0,023 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


0,101 % mellan 47 750* och 190 500 kr/mån**

(varav 0,049 % är premie vid sjukpenning och 0,052 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


ITP 2:

0,028 % upp till 573 000 kr/år*

(varav 0,005 % är premie vid sjukpenning och 0,023 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


0,117 % mellan 573 000 kr/år* och 2 286 000 kr/år**

(varav 0,049 % är premie vid sjukpenning och 0,052 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


* motsvarar 10 prisbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Premiebefrielseförsäkring

ITP 1:

0,17 % upp till 47 625 kr/mån*

1,09 % mellan 47 625 kr/mån* och 190 500 kr/mån**


ITP 2:

0,10 % upp till 571 500 kr/år*

1,48 % mellan 571 500 och 2 286 000 kr/år**
(För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,05 % inom detta intervall för ITPK.)

Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

ITP familjepension

ITP 1:
Familjepension finns inte i ITP 1.


ITP 2:
Ni betalar familjepension för anställda som tjänar mellan 571 500* och 2 286 000 kr/år**. Alecta räknar ut premien. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Ålderspensionspremie

ITP 1:
4,5 % upp till 46 438 kr/mån*

30 % mellan 46 438 kr/mån* och 185 750 kr/mån**

 

* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

 

Den övre gränsen på 30 inkomstbasbelopp gäller från 1 januari 2023. Läs mer om förändringarna i ITP-planen.


ITP 2:
För att premierna ni betalar ska räcka till den utlovade, förmånsbestämda, pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


ITPK:
2 % av lönen

ITP sjukpension

ITP 1:

0,03 % upp till 43 750 kr/mån*

(varav 0,005 % är premie vid sjukpenning och 0,025 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


0,117 % mellan 43 750* och 185 750 kr/mån**

(varav 0,055 % är premie vid sjukpenning och 0,062 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


ITP 2:

0,03 % upp till 525 000 kr/år*

(varav 0,005 % är premie vid sjukpenning och 0,025 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


0,117 % mellan 525 000 kr/år* och 2 229 000 kr/år**

(varav 0,055 % är premie vid sjukpenning och 0,062 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


* motsvarar 10 prisbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Premiebefrielseförsäkring

ITP 1:

0,14 % upp till 46 438 kr/mån*

1,236 % mellan 46 438 kr/mån* och 185 750 kr/mån**


ITP 2:

0,22 % upp till 557 250 kr/år*

1,816 % mellan 557 250 och 2 229 000 kr/år**
(För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,054 % inom detta intervall för ITPK.)

Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

ITP familjepension

ITP 1:
Familjepension finns inte i ITP 1.


ITP 2:
Ni betalar familjepension för anställda som tjänar mellan 557 250* och 2 229 000 kr/år**. Alecta räknar ut premien. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Ålderspensionspremie

ITP 1:
4,5 % upp till 44 375 kr/mån*

30 % över 44 375 kr/mån*


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp


ITP 2:
För att premierna ni betalar ska räcka till den utlovade, förmånsbestämda, pensionen beräknar Alecta varje månadspremie utifrån ett antal kriterier. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


ITPK:
2 % av lönen

ITP sjukpension

ITP 1:
0,025 % upp till 30 188 kr/mån*

(varav 0,005 % är premie vid sjukpenning och 0,02 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)

 

0,127 % mellan 30 188* och 177 500 kr/mån**

(varav 0,05 % är premie vid sjukpenning och 0,077 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)


ITP 2:
0,025 % upp till 362 250 kr/år*

(varav 0,005 % är premie vid sjukpenning och 0,02 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)

 

0,127 % mellan 362 250* och 2 130 000 kr/år**

0,127 % mellan 30 188* och 177 500 kr/mån**

(varav 0,05 % är premie vid sjukpenning och 0,077 % är premie vid sjuk- och aktivitetsersättning. Det är bara premien vid sjukpenning som är löneskattegrundande.)

 

* motsvarar 7,5 prisbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

Premiebefrielseförsäkring

ITP 1:
0,099 % upp till 44 375 kr/mån*

0,738 % över 44 375 kr/mån*


ITP 2:
0,196 % upp till 532 500 kr/år*

1,842 % mellan 532 500* och 2 130 000 kr/år**
(För anställda med alternativ ITP betalar ni 0,048 % inom detta intervall för ITPK.)

Här ingår även premien för slutbetalning i ITP 2.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

** motsvarar taket på 30 inkomstbasbelopp

ITP familjepension

ITP 1:
Familjepension finns inte i ITP 1.


ITP 2:
Ni betalar för familjepension för anställda som tjänar mer än 532 500 kr/år*. Alecta räknar ut premien. Läs mer hos Alecta. Länk till annan webbplats.


* motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet

Ligger till grund för premierna för ålderspensionen och premiebefrielseförsäkringen.

Skriv tabellbeskrivning här

1

7,5

20

30

76 200 kr

571 500 kr

1 524 000 kr

2 286 000 kr

Prisbasbeloppet

Ligger till grund för sjukpensionspremien.
1


10


203057 300 kr573 000 kr


1 146 000 kr1 719 000 kr


Förhöjda prisbasbeloppet

Ligger till grund för familjeskydd som var valbart före 2008.

Skriv tabellbeskrivning här

1

2

58 500 kr

117 000 kr

Inkomstbasbeloppet

Ligger till grund för premierna för ålderspensionen och premiebefrielseförsäkringen.

Skriv tabellbeskrivning här

1

7,5

20

30

74 300 kr

557 250 kr

1 486 000 kr

2 229 000 kr

Prisbasbeloppet

Ligger till grund för sjukpensionspremien.
1


10


203052 500 kr525 000 kr


1 050 000 kr1 575 000 kr


Förhöjda prisbasbeloppet

Ligger till grund för familjeskydd som var valbart före 2008.

Skriv tabellbeskrivning här

1

2

53 500 kr

107 000 kr

Inkomstbasbeloppet

Ligger till grund för premierna för ålderspensionen och premiebefrielseförsäkringen.

Skriv tabellbeskrivning här

1

7,5

20

30

71 000 kr

532 500 kr

1 420 000 kr

2 130 000 kr

Prisbasbeloppet

Ligger till grund för sjukpensionspremien.
17,5


10


203048 300 kr362 500 kr


 

483 000 kr


996 000 kr1 449 000 kr


Förhöjda prisbasbeloppet

Ligger till grund för familjeskydd som var valbart före 2008.

Skriv tabellbeskrivning här

1

2

49 300 kr

98 600 kr

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm