• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Så påverkar rapporteringen premien
 • /

Så påverkar er rapportering premierna

Vad händer om ni inte rapporterar lön? Eller om ni rapporterar 0 kronor i lön och sedan ändrar i efterhand? Här får ni veta mer om hur er rapportering påverkar vår debitering av premier och insättningarna till den anställde.

 • Om ni inte rapporterar någon bruttomånadslön för ITP 1 så använder vi föregående rapporterad lön för beräkning av premien. Det kan innebära att det debiteras för låg premie till den anställdes försäkring, eller att ni betalar en för hög premie. För att det ska bli rätt premie är det därför viktigt att rapportera in bruttomånadslön varje månad för anställda med ITP 1.

  Det här exemplet visar hur debiteringen grundar sig på den senast inrapporterade lönen:
Skriv tabellbeskrivning här


jan

feb

mars

apr

maj

juni

Rapporterad
lön (kronor)

30 000

35 000

_ _ _

0

_ _ _

_ _ _

Den lön som
debitering
görs på
(kronor)

30 000

35 000

35 000

0

0

0 • För ITP 2 rapporterar ni årslön istället, det vill säga den avtalade månadslönen x 12,2. ITP 2-löner rapporterar ni inte månadsvis, utan enbart när årslönen ändras, till exempel vid lönerevision eller om den anställde går ner i tid.
 • Rapporterar ni i efterhand debiteras ett premietillägg utöver den vanliga premien. Premietillägget tillfaller den anställdes försäkring som en kompensation för utebliven värdeutveckling. Det är en extrakostnad för er, som kan undvikas genom att ni rapporterar bruttolön för ITP 1 varje månad och rätt årslön för ITP 2 när den ändras.
  Så funkar premietillägget
 • På Mina sidor ser de anställda lönerna som ni har rapporterat in till deras försäkring. Finns det luckor i lönerapporteringen syns det där, vilket kan bidra till oro och frågor från de anställda. Så här ser det ut på Mina sidor för en anställd med ITP 1 om rapportering är gjord enligt exemplet ovan:
Bild från Mina sidor


 • Har en ITP 1-anställd haft 0 kronor i bruttomånadslön en månad så rapporterar ni det. Rör det sig om ett längre uppehåll i anställningen avanmäler ni den anställde istället. Det är viktigt för att beräkningen av eventuell ersättning från ITP sjukpension ska blir korrekt för den anställde. Av samma anledning ska ni aldrig rapportera 0 kronor i lön för att fylla eventuella luckor i lönerapporteringen.
 • Om ni har angett för hög lön när ni rapporterat och det därmed har debiterats för mycket premier, gör vi en kreditering på nästkommande faktura när ni har rättat lönen.
 • Om ni rapporterar efter brytpunkten för fakturakörningen kommer uppgiften inte att komma med på nästkommande faktura, utan först på fakturan efter det.
  Se tidpunkter för fakturakörningar

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm