• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Förändringar i ITP-planen påverkar rapporteringen
 • /

Förändringar i ITP-planen påverkar rapporteringen

Från och med 1 januari 2023 gäller nya åldersgränser i ITP-planen som kommer att påverka er rapportering till Collectum på flera sätt. Ni kan börja rapportera enligt de nya reglerna i internetkontoret från och med 19 januari.

De nya reglerna för tjänstepensionen ITP

 • Den som omfattas av ITP 1 kommer att få fortsatta inbetalningar till sin ålderspension upp till 66 års ålder istället för 65.
 • Rätten att få ITP sjukpension förlängs till 66 år för både ITP 1 och ITP 2.
 • Ett inkomsttak börjar gälla för den med ITP 1 som en månad tjänar mer än 30 inkomstbasbelopp delat på 12. För 2023 är inkomsttaket 185 750 kronor per månad.

Förändrad rapportering för ITP 1 och ITP 2

För er som arbetsgivare är det viktigast att förstå skillnaden mellan hur ITP 1 och ITP 2 påverkas av de nya reglerna samt vad ni är skyldiga att rapportera. Observera att det är först från 19 januari som ni kan rapportera enligt de nya reglerna i internetkontoret.

 • Anställda med ITP 1 kommer att avanmälas automatiskt i samband med att de fyller 66 år istället för 65.
 • Anställda med ITP 2 avanmäls som vanligt automatiskt när de blir 65. De som arbetar kvar efter 65 år ska ni nyanmäla till ITP 2 för att de ska fortsätta omfattas av ITP sjukpension fram till 66 år.
 • Det nya inkomsttaket för ITP 1 kommer inte påverka lönerapporteringen. Ni fortsätter att rapportera utbetald bruttolön.

Så rapporterar ni enligt nya reglerna

 • För anställda med ITP 1 kommer ITP-försäkringen att löpa på till och med 66 års ålder.
 • Anställda med ITP 1 som blir 65 år före 1 februari 2023 och arbetar kvar efter årskiftet 2022/2023 måste nyanmälas för att ha kvar ITP till 66 års ålder. Nyanmälan för dessa ska göras från den 1 januari 2023. Om ni redan anmält in den anställde till ITP 1 igen i samband med 65-årsdagen behöver ni inte göra någonting.
 • De nya reglerna gäller även nyanställningar.
 • Precis som tidigare blir anställda med ITP 2 automatiskt avanmälda från ITP när de fyller 65. Det nya är att ni måste anmäla in personen igen och fortsätta betala för ITP sjukpension till och med 66-årsdagen. Det gäller i de fall en anställd med ITP 2 arbetar kvar efter 65 och om ni inte frivilligt anmäler den anställde till ITP 1.
 • Anställda med ITP 2 som blir 65 år före 1 februari 2023 och arbetar kvar efter årsskiftet 2022/2023 måste nyanmälas för att fortsätta få ITP sjukpension. Nyanmälan för dessa ska göras från den 1 januari 2023. Om ni redan frivilligt anmält in den anställde till ITP 1 igen i samband med 65-årsdagen behöver ni inte göra någonting.
 • De nya reglerna gäller även nyanställningar.

Om den anställde har ITP 2 med alternativ ITP gäller den på samma sätt som om den anställde skulle omfattas av förmånsbestämd ITP 2.

Om en anställd valt att göra en övergång till ITP 1 så gäller ITP 1 i alla delar, vilket även inkluderar den höjda pensionsåldern 66 år.

Alla tjänstemän som arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder ska alltid ha tjänstegrupplivförsäkring (TGL), dock som längst till 70 års ålder.

Så här gör ni för de som arbetar kvar efter ordinarie pensionsålder:

 • Om ni har tecknat TGL i Alecta gör ni gruppanmälan i internetkontoret. Har ni TGL i ett annat bolag, meddelar ni det bolaget.
 • De anställda som omfattas av ITP 2 med ITP sjukpension och arbetar kvar efter 65 år ska ni gruppanmäla till TGL, precis som före januari 2023.

Läs mer om gruppanmälan för TGL

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm