• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • ITP sjukpension
  • /

ITP sjukpension

Blir den anställde långvarigt sjuk och får ersättning från Försäkringskassan, kan han eller hon få ett extra tillskott från ITP. Alla tjänstemän över 18 år omfattas av ITP sjukpension.

Den anställde kan få ersättning från ITP sjukpension

  • efter 90 dagars sjukskrivning
  • om han eller hon varit sjukskriven i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod
  • om han eller hon beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning av Försäkringskassan.

ITP sjukpension räknas ut efter olika procentsatser beroende på hur mycket den anställde tjänar. Är han eller hon sjukskriven till 25, 50 eller 75 procent betalas motsvarande del av beloppet ut. Sjukpensionen betalas ut av Alecta.

Sjukanmäl till Collectum

Från sjukdag 91 (om den anställde är arbetsoförmögen till minst 25 procent) ska ni göra en sjukanmälan till Collectum.

Blir den anställdes ITP lägre vid sjukdom?

Den anställde ska få tillgodoräkna sig ungefär samma premie som när han eller hon är frisk. Därför betalas hela eller delar av premien (beroende på sjukskrivningsgraden) genom premiebefrielseförsäkringen som ingår i ITP.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm