• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Lönekapning i ITP 2
  • /

Lönekapning i ITP 2

För en tjänsteman med ITP 2 och fem år eller mindre kvar till ordinarie pensionsålder finns en begränsning i hur stor del av en lönehöjning som kan bli pensionsgrundande.

Ordinarie regler och ändringar före 2008

Observera att för löneökningar som sker retroaktivt och som avser tid före 2008 gäller andra regler.

Den maximala pensionsgrundande lönehöjningen för en tjänsteman som har fem år eller mindre kvar till pensionen baseras på

  • förändringen av inkomstbasbeloppet och
  • hur många månader som återstår till pensionsåldern, vid tidpunkten för lönehöjningen.

Förändringen av inkomstbasbeloppet från år 2023 (74 300) till år 2024 (76 200) är 2,6 procent.

Om lönehöjningen överstiger en viss procentsats blir den överskjutande delen inte pensionsgrundande för ITP 2, ITPK och familjepension.

Den maximala lönehöjningen som den anställde får tillgodoräkna sig beräknas enligt följande (där varje enskilt år anger maximal pensionsgrundande löneökning endast för det aktuella året, det går inte att ackumulera outnyttjat utrymme till nästkommande år):


Skriv tabellbeskrivning här

Antal månader
kvar till pensionen

Maximal lönehöjning
som kan bli pensions-

grundande

Maximal höjning i % för 2021

Maximal höjning i % för 2022

Maximal höjning i % för 2023

Maximal höjning i % för 2024

59–49

1,20 x inkomst-

basbelopps-höjningen

2,5

4,9

5,6

3,1

48–37

1,15 x inkomst-basbelopps-höjningen

2,4

4,7

5,3

2,9

36–25

1,10 x inkomst-basbelopps-höjningen

2,3

4,5

5,1

2,8

24–13

1,05 x inkomst-basbelopps-höjningen

2,2

4,3

4,9

2,7

12–1

1,00 x inkomst-basbelopps-höjningen

2,1

4,1

4,6

2,6

Information med anledning av Coronapandemin

Lönekapningsregeln gäller inte i det fall en lön har sänkts med anledning av den nya permitteringsregeln och lönen sedan höjs och den anställde på grund att denna höjning skulle ha lönekapats. Detta gäller från den 16 mars 2020.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm