• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Lönerapportering
  • /

Lönerapportering

Här ser ni vad som ska ingå i rapporteringen. För ITP 1 ska ni rapportera utbetald bruttolön varje månad. För ITP 2 ska ni rapportera pensionsmedförande årslön. All rapportering gör ni i internetkontoret Länk till annan webbplats..

ITP 1

Varje månad ska ni rapportera den utbetalda bruttolönen för varje anställd i internetkontoret, oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte.

Grundprincipen är att lön och tillägg till lön ska tas med, men inte kostnadsersättningar.

Utgå från bruttolönen

  • före avdrag för skatt
  • efter bruttolöneavdrag, exempelvis förmånsbil.

Observera att ni för nyanställda inom ITP 1 även ska ange den avtalade lönen vid inträdet. Därefter rapporterar ni enbart den utbetalda bruttolönen varje månad.

För ITP 1 gäller som vanligt att ni anmäler den utbetalda bruttolönen även när den anställde har deltidspensionspremie (flexpension).

Läs mer om deltidspensionspremie (flexpension).

Anmäl lön på samma sätt som när den anställde tjänstgör i Sverige. Är det krångligt att anmäla lön varje månad, kan ni anmäla en preliminär månadslön som vi beräknar premien utifrån. Sedan anmäler ni de faktiskt utbetalda månadslönerna årsvis i efterskott.

Har ni kommit överens med den anställde om att han eller hon ska växla lön mot en annan förmån?

Ni kan också komma överens med den anställde om att betala extra premier till hans eller hennes ITP 1 eller ITPK.

ITP 2

Varje gång den avtalade månadslönen ändras för en anställd, normalt en gång per år, rapporterar ni ny årslön till oss i internetkontoret.

Utgå från den avtalade månadslönen. Multiplicera sedan månadslönen med 12,2 för att inkludera semestertillägg.

Om den anställde varit sjukskriven i mer än 90 dagar är ni premiebefriade. Era lönerapporteringar aktiveras då först när sjukskrivningen och premiebefrielsen upphör.

För ITP 2:or med deltidspensionspremie (flexpension) ska ni rapportera två löner:

  • deltidslönen och
  • lönen innan den anställde gick i deltidspension.

Pensionspremien betalas på den högre lönen medan den anställde får ITP sjukpension på den lägre lönen.

Läs mer om deltidspensionspremie (flexpension).

Anmäl lön på samma sätt som när den anställde tjänstgör i Sverige.

Lönetillägg (för ökade levnadsomkostnader etc. i tjänstgöringslandet) ska inte ingå i lönerapporten till oss.

Tillämpar ni bemanningsavtalet för era timanställda? Läs mer om bemanningsavtalet här.

Tillämpar ni ordinarie ITP 2 för era timanställda? Läs om timanställda inom ITP 2 här.

Har ni kommit överens med den anställde om att han eller hon ska växla lön mot en annan förmån?

Ni kan också komma överens med den anställde om att betala extra premier till hans eller hennes ITP 1 eller ITPK.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm