• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Löneväxling
  • /

Löneväxling

Löneväxling innebär att arbetsgivaren erbjuder en anställd att minska sin lön i utbyte mot någon sorts förmån – exempelvis extra tjänstepension.

Ska den anställde löneväxla till extra tjänstepension är det fördelaktigt att göra det via Collectum eftersom avgifterna för den anställde är låga, och ni får all rapportering på ett ställe och därmed enklare administration.

Innan du som arbetsgivare och den anställde kommer överens om att växla lön mot en annan förmån finns det några saker att tänka på.

  • Effekt på sjukpensionen

ITP:s sjukpension beräknas alltid på lönen efter löneväxlingen. Vid löneväxling ska den anställde vara medveten om att sjukpensionen blir reducerad om han eller hon skulle bli långvarigt sjuk.

  • Effekt på den allmänna pensionen

En anställd bör inte löneväxla om månadslönen efter löneväxlingen understiger 51 245 kronor (motsvarar en årslön under 8,07 inkomstbasbelopp), för då minskar intjänandet till den allmänna pensionen.

  • Kostnadsneutralt för företaget

Löneskatten på tjänstepensionskostnader är lägre än de sociala avgifterna på lön, en skillnad på cirka 5,8 procent. Den skillnaden bör läggas till den premie som den anställde löneväxlar för att han eller hon ska få möjlighet att stärka sin pension, utan att det kostar mer för företaget.

För företagets del kan det också vara så att de löpande premierna minskar till följd av löneväxlingen (beroende på om ni har ITP 1 eller ITP 2).

Lär dig mer om löneväxling i vår snabbguide

ITP 1

Rapportera lönen efter löneväxlingen, det vill säga den faktiska månadslönen som den anställde har efter växlingen, varje månad. Inom ITP 1 finns alltså inte möjligheten att den anställdes ålderspension beräknas på lönen före löneväxlingen som inom ITP 2.

ITP:s sjukpension beräknas på den utbetalda bruttolönen.

Löneväxling till pension via Collectum rapporterar ni som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITP 1-försäkring. Det vanliga är att registrera en löpande kompletterande premie där en premiebefrielseförsäkring ingår. Alternativet är att teckna engångspremie utan premiebefrielseförsäkring. Engångspremien måste rapporteras varje månad. Kontakta oss för mer information om ni tänker rapportera engångspremie.

För att kompensera den anställde för den lägre premiesumman som blir konsekvensen vid löneväxling, lägger ni på

  • 4,5 procent av det växlade beloppet för den del av månadslönen som understiger 47 625 kronor
  • 30 procent av det växlade beloppet på lön över 47 625.

Läs mer om kompletterande premier.

ITP 2

Ni kan välja att endast rapportera in årslönen efter löneväxling, det vill säga den reducerade lönen.

Men vill ni kompensera den anställde för premiebortfallet som en löneväxling innebär, ska ni rapportera in dubbla löner till oss, både den högre lönen (årslönen före löneväxlingen) och den lägre lönen (efter löneväxlingen). På så sätt kan den anställde tillgodogöra sig ålderspension och familjepension som beräknas på den högre lönen.

ITP:s sjukpension kommer dock alltid att beräknas på årslönen efter löneväxlingen.

Löneväxling till pension via Collectum rapporterar ni som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITPK-försäkring. Det vanliga är att rapportera en löpande kompletterande premie där en premiebefrielseförsäkring ingår. Alternativet är att teckna en engångspremie utan premiebefrielseförsäkring. Engångspremien måste rapporteras varje månad. Kontakta oss för mer information om ni tänker rapportera engångspremier.

Läs mer om kompletterande premier.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm