• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Om kompletterande premier
  • /

Om kompletterande premier

Ni kan komma överens med den anställde om att betala extra premier till hans eller hennes ITP 1 eller ITPK. Ni kan välja att betala en engångspremie och/eller löpande premier. 

När vi har fått in de uppgifter vi behöver fakturerar vi premierna och förmedlar dem till det bolag den anställde har valt.

Alla detaljer hittar ni i dokumentet Villkor om kompletterande premier till ITP Pdf, 132.6 kB..

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring gäller även för löpande kompletterande premier och är ett obligatoriskt tillägg som betalas utöver den kompletterande premien varje månad.

Hälsoprövning

En hälsoprövning kommer att genomföras för att avgöra om den anställde ska få ta del av premiebefrielseförsäkringen eller inte. Om den anställde inte klarar hälsoprövningen kommer de kompletterande premierna att tecknas utan möjlighet till premiebefrielse. Konsekvenserna för er blir att ni fortsätter att betala kompletterande premier även för en anställd som är sjuk eller föräldraledig.

Här ser ni skillnader mellan ITP 1 och ITP 2 när det gäller kompletterande premier.

ITP 1

Kompletterande premie kan betalas till anställda som fyllt 25 år.

Ni kan även teckna kompletterande premier för anställda som tjänar över 30 inkomstbasbelopp (190 500 kronor per månad).

Det går inte att teckna löpande premier för den som en enstaka månad eller två har en lön över 190 500 kronor.

Premien 2024 är 2,40 procent av den kompletterande premien.

Collectum tar ut en avgift av den anställde som är 0,7 procent av den förmedlade ITP 1-premien (såväl den ordinarie premien som den kompletterande premien) totalt upp till maximalt 450 kronor per år.

ITP 2

Kompletterande premier kan betalas till anställda som har eller har haft en anställning med ITPK-försäkring hos det betalande företaget.

Om det pågår flytt av ITPK-kapital för en anställd pausas debiteringen av kompletterande premier under flyttprocessen (ca 3 månader).

Premien för 2024 är 1,40 procent av den kompletterande ITPK-premien.

Collectum tar ut en avgift av den anställde som är 0,7 procent av den förmedlade ITPK-premien (såväl den ordinarie premien som den kompletterande premien).

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm