• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Löpande premier
 • /

Löpande premier

Ni kan betala löpande premier tidigast från den månad er blankett kommer in till oss och som längst till och med månaden innan den anställde fyller 65 (ITP 2) eller 66 (ITP 1). Löpande premier debiteras på den ordinarie månadsfakturan där de specificeras separat.

Vill ni betala premier retroaktivt, betalar ni dessa som en engångspremie. All rapportering görs i internetkontoret Länk till annan webbplats., där ni också hittar blanketter.

Det finns tre olika typer av löpande kompletterande premier: fast belopp, procentsats eller premietrappa.

Här betalar ni ett fast belopp i kronor per månad. Detta belopp gäller till dess att ni ändrar det. Beloppet kommer inte att påverkas av kommande ändringar av lön eller basbelopp.

Har ni fler än tio anställda som ska ha kompletteringen? Kontakta oss på
08-508 981 00.

Anmäl enstaka anställda så här

 • ITP 1 – Fyll i blanketten Löpande kompletterande premier till ITP 1 – fast belopp per månad för enstaka tjänstemän (1705).
 • ITP 2 – Fyll i blanketten Löpande kompletterande premier till ITPK – fast belopp per månad för enstaka tjänstemän (1714). Obs! Om den kompletterande premien härrör från löneväxling ska ni ange det.

Avanmälan

Ska avsättningen av kompletterande premier avslutas, anmäler ni det på respektive blankett ovan. Om en anställd slutar sin anställning, avslutas de kompletterande premierna med automatik.

Ni kan välja olika procentsatser för lön under och över 7,5 inkomstbasbelopp (571 500 kronor i år). Ni kan även välja att teckna kompletterande premie för de som löpande tjänar över 30 inkomstbasbelopp (190 500 kronor per månad). När ni betalar enligt en procentsats kommer er faktiska premie att påverkas av ändringar av basbelopp och lön.

Det går inte att teckna löpande premier för anställd som en enstaka månad eller två har en lön över 185 750 kronor. Önskar ni teckna pensionspremier för enstaka månader? Läs om hur ni rapporterar engångspremier.

Har ni fler än tio anställda som ska ha kompletteringen? Kontakta oss på
08-508 981 00.

Anmäl enstaka anställda så här

 • ITP 1 – Fyll i blanketten Löpande kompletterande premier till ITP 1 – procentsats av månadslönen för enstaka tjänstemän (1706).
 • ITP 2 – Fyll i blanketten Löpande premier till ITPK – i procent av den anmälda årslönen för enstaka tjänstemän (1715).

Avanmälan

Ska avsättningen av kompletterande premier avslutas, anmäler ni det på respektive blankett ovan. Om en anställd slutar sin anställning, avslutas de kompletterande premierna med automatik.


I en premietrappa anger ni själva vilka ålders- och lönegränser som ska gälla för en eller flera anställda (max fem löneintervall och åtta åldersintervall). På anmälningsblanketten hittar ni mer information och exempel på hur en premietrappa kan se ut.

När ni betalar premier enligt en premietrappa kommer er faktiska premie att påverkas av ändringar av basbelopp och lön.

Har ni fler än tio anställda som ska ha kompletteringen? Kontakta oss på
08-508 981 00.

Anmäl enstaka anställda så här

 • ITP 1 – Fyll i blanketten Löpande kompletterande premier till ITP 1 – premietrappa för enstaka tjänstemän (1707).
 • ITP 2 – Fyll i blanketten Löpande premier till ITPK – premietrappa för enstaka tjänstemän (1716).

Avanmälan

Ska avsättningen av kompletterande premier avslutas, anmäler ni det på respektive blankett ovan. Om en anställd slutar sin anställning, avslutas de kompletterande premierna med automatik.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm