• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Premiebefrielseförsäkring
  • /

Premiebefrielseförsäkring

I ITP ingår en premiebefrielseförsäkring. Den innebär att ni betalar lägre eller inga premier alls när en anställd är sjukskriven (eller föräldraledig inom ITP 1). Premierna betalas istället av premiebefrielseförsäkringen. Ni som arbetsgivare måste göra en sjukanmälan för att premiebefrielseförsäkringen ska gälla.

Premiebefrielseförsäkringen fungerar på olika sätt inom ITP 1 och ITP 2:

För ITP 1 gäller premiebefrielseförsäkringen både vid sjukdom och föräldraledighet. Om den anställde är sjuk i mer än 14 dagar eller är föräldraledig (även vid ”vabb”) betalar ni en lägre eller ingen lön till honom eller henne, och därmed en lägre eller ingen premie till oss.

För att premiebefrielseförsäkringen ska gälla ska den anställde ha

  • ersättning från Försäkringskassan i form av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning till minst 25 procent
  • varit arbetsför till minst 25 procent vid anställningens början.

Premiebefrielseförsäkringen gäller från och med den månad som den anställde fyller 25 år och som längst till och med månaden innan han eller hon fyller 66 år.

Obs! För den som blivit sjuk före den 1 januari 2023 gäller premiebefrielseförsäkringen som längst till och med 65 år. 

Sjukanmäl efter 90 sjukdagar

För att premiebefrielsen ska gälla efter tre månaders sjukfrånvaro måste du som arbetsgivare göra en sjukanmälan. Alecta beslutar sedan om premiebefrielsen ska fortsätta att gälla.

Vad innebär premiebefrielsen för den anställde?

Vid sjukdom och föräldraledighet (även ”vabb”) får den anställde ungefär samma inbetalningar till sin ålderspension som annars, men premien betalas nu av premiebefrielseförsäkringen. Premien är schablonmässig och baseras på den genomsnittliga pensionsmedförande lönen under tolv månader och på den anställning som den anställde hade när sjukfallet eller föräldraledigheten inträffade. I vissa fall används sjukpenninggrundande inkomst eller avtalad lön.

Avstämning med Försäkringskassan

Vi får uppdaterad information från Försäkringskassan som gör att vi kan räkna ut vilken ålderspensionspremie som ska betalas från premiebefrielseförsäkringen.

För anställda i ITP 2 blir ni som arbetsgivare helt premiebefriade månaden efter den 90:e sjukdagen eller om den anställde varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent.

Premiebefrielse gäller inte vid föräldraledighet eller ”vabb”.

Vad innebär premiebefrielsen för den anställde?

För den anställde fortsätter premieinbetalningarna som tidigare vid långvarig sjukskrivning, men betalas nu av kollektiva medel från Alecta.

Premiebefrielsen gäller TGL

När det gäller TGL-premien blir ni som arbetsgivare helt premiebefriade om den anställde är sjukskriven i mer än 90 dagar. Det gäller även om sjukskrivningen är på deltid, dock minst 25 procent. Har ni valt annat TGL-bolag än Alecta gör ni anmälan direkt till det bolaget.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm