• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Avstående och undantag
  • /

Avstående och undantag

Normalt ska samtliga tjänstemän anmälas till tjänstepensionen ITP i samband med att en arbetsgivare tecknar kollektivavtal. Det finns dock personer på företaget som ni kan välja att inte anmäla till tjänstepensionen ITP.

Har ni redan ordnat tjänstepension för en anställd genom en annan försäkringslösning kan han eller hon, i samråd med arbetsgivaren, avstå från ITP och behålla sin tidigare pensionslösning. Detta gäller dock endast personal som redan var anställd hos er när ni blev medlemmar i Svenskt Näringsliv eller tecknade hängavtal med ett PTK-förbund. För att avståendet ska gälla måste ni ansöka inom 6 månader från det att medlemskapet eller hängavtalet blev klart.

Fyll i och skicka in blanketten Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen Pdf, 344.2 kB.. Både arbetsgivaren och den anställde behöver underteckna den.

Observera att undantag från ITP aldrig gäller TGL-försäkringen.

Har arbetsgivaren tecknat tjänstegrupplivförsäkringen TGL i Alecta, kommer den som avstår från ITP ändå att ha TGL i Alecta, om inget annan anges.

Vad innebär ett avstående från ITP?

  • En anställd som avstår från ITP 2 kan inte återgå till ITP så länge anställningen varar. Vid anställningsbyte måste han eller hon få sitt ärende prövat i ITP-nämnden innan ett återinträde i ITP kan bli aktuellt.
  • En anställd som avstår ITP 1 kan återgå till ITP 1 i samma anställning om personen uppfyller hälsokraven.

Om arbetsgivaren och den anställde inte är överens

Om ett företag tecknar ett pensioneringsavtal där samtliga tjänstemän har ITP 1, kan tjänstemannen, under vissa förutsättningar, få behålla den tidigare pensionslösningen även om arbetsgivaren och tjänstemannen inte är överens om detta. För det krävs dock en prövning i ITP-nämnden. För mer information om och hur en liknande prövning går till, kontakta vår kundservice.

Undantag från ITP

Tjänstemän som anställs efter kollektivavtalstidpunkten ska normalt omfattas av ITP. Finns särskilda skäl kan undantag sökas. Det görs på blanketten Ansökan om undantag från ITP-planen Pdf, 5.4 MB..

ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK, prövar undantagsansökan. Det kan vara bra att känna till att undantag beviljas mycket sparsamt.

För en anställd som har beviljats undantag och senare anmäls till ITP, görs en prövning för inträde av ITP-nämnden.

Personer i den så kallade frikretsen omfattas normalt inte av kollektivavtalen om ITP och TGL.

Frikretsen består av

  • vd i aktiebolag
  • delägare i aktiebolag, som själv eller tillsammans med maka, make, registrerad partner, föräldrar eller barn äger minst en tredjedel av aktierna. (För att barn ska få tillgodoräkna sig föräldrars aktieinnehav krävs att de äger minst 1 aktie.)
  • ägare i handelsbolag, komplementär i kommanditbolag och ägare till företag som inte är juridisk person (enskild firma).

Möjlighet finns att teckna ITP eller enbart TGL

Som arbetsgivare kan ni välja att frivilligt teckna ITP för tjänstemän i denna grupp, dock inte för ägare till handelsbolag, kommanditbolag samt enskilda firmor. Anmälan gör ni i internetkontoret Länk till annan webbplats..

Det är också möjligt att bara teckna tjänstegrupplivförsäkringen TGL för denna grupp, om ni tecknat TGL i Alecta. För att göra det behöver ni begära utträde från ITP-planen för personerna i fråga. Det gör ni på blanketten Ansökan om utträde ur ITP-planen för frikretsen Pdf, 572.6 kB..

Anmälan gäller från den månad den når oss

Det går inte att teckna ITP och TGL retroaktivt för en person ur frikretsen. Anmälan gäller alltid från den månad vi fått in den.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm