• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Kollektivavtal och hängavtal
  • /

Kollektivavtal och hängavtal

När ni blir medlem i ett av Svenskt Näringslivs arbetsgivarförbund eller tecknar ett hängavtal med ett PTK-förbund omfattas ni av kollektivavtal.

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om vilka anställningsvillkor som ska råda.

Små företag med få anställda kan istället för kollektivavtal teckna ett hängavtal med ett fackförbund. Arbetsgivaren och fackförbundet kommer då överens om vilket kollektivavtal som ska gälla.

Kollektivavtalad tjänstepension

Enligt det kollektivavtal som Svenskt Näringsliv Länk till annan webbplats. och PTK Länk till annan webbplats. har träffat för sina medlemmar, ska alla privatanställda tjänstemän ha

  • tjänstepensionen ITP
  • tjänstegrupplivförsäkringen TGL
  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

ITP och TGL kompletterar det lagstadgade skyddet som är reglerat i socialförsäkringslagen. Ni tecknar avtal om tjänstepensionen ITP och TGL med oss på Collectum för era tjänstemän. Ni ska även teckna TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) samt anmäla till Trygghetsrådet (TRR eller TRS) genom Fora.

Har ni privatanställda arbetare?

Har ni anställda arbetare ska ni teckna avtalspension SAF-LO med Fora för dem.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm