• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Konkurs/likvidation
  • /

Konkurs/likvidation

När ett bolag försätts i konkurs får vi information om det från Bolagsverket.

Vi kontaktar därefter konkursförvaltaren. Finns det personal i det bolag som har försatts i konkurs, ber vi konkursförvaltaren att

  • verifiera de uppgifter vi har om de anställda tjänstemännen
  • meddela oss om anställningarna har upphört.

Anställda som ska ha ITP-försäkring och som ännu inte rapporterats till oss, löneförlopp samt avslutstidpunkt för anställningen, rapporteras på de här blanketterna:

Ny medarbetare ITP 1 Pdf, 616.1 kB.

Ny medarbetare ITP 2 Pdf, 795.7 kB.

Utbetald bruttolön ITP 1 Pdf, 775.6 kB.

Ändrad årslön ITP 2 Pdf, 316.2 kB.

Avslutad anställning ITP 1 Pdf, 719.8 kB.

Avslutad anställning ITP 2 Pdf, 683.7 kB.

Får vi inga uppgifter från konkursförvaltaren, blir tjänstemännen avanmälda från ITP-avtalet enligt gällande uppsägningstid som regleras i LAS, lagen om anställningsskydd.

Vid en konkurs blir konkursförvaltaren ny behörig firmatecknare för bolaget. Alla ändringar som rör bolaget, måste verifieras av konkursförvaltaren eller dennes ställföreträdare.

När en konkurs är avslutad hos Bolagsverket, avregistrerar vi pensioneringsavtalet.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm