• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Tillfällig verksamhet
  • /

Tillfällig verksamhet

Med tillfällig verksamhet menas att företaget avser bedriva verksamhet i Sverige i högst 12 månader. Företag som bedriver tillfällig verksamhet i Sverige ska teckna pensioneringsavtal med Collectum för sina anställda tjänstemän.

Detta gäller om ni har tecknat kollektivavtal avseende tillfällig verksamhet i Sverige, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller genom ett hängavtal med ett PTK-förbund. Företaget ska ha sitt säte inom EU/EES.

Reglerna gäller inte företag som är bundna av annat kollektivavtal i Sverige.

Så här gör ni

Teckna avtal om tjänstepensionen ITP och tjänstegrupplivförsäkring, TGL, med Collectum från och med kollektivavtalstidpunkten genom att fylla i blanketten:

Blanketten Ansökan om pensioneringsavtal – anslutning till ITP och TGL Pdf, 834.5 kB.

Därefter ska ni rapportera in era tjänstemän till Collectum.

Det här får era tjänstemän

Genom pensioneringsavtalet får era tjänstemän tjänstepensionen ITP och tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Tjänstepensionen ITP innefattar:

  • Ålderspension – Ni behöver däremot inte teckna ITP ålderspension för den anställde om ni fortfarande betalar kompletterande ålderspension för honom eller henne i hemlandet. Ni måste i så fall kunna styrka att det är just kompletterande försäkringar och inte något som följer av lag.
  • ITP sjukpension – Ni ska dock inte teckna ITP sjukpension om ni kan visa att den anställde omfattas av socialförsäkringssystem i annat EU/EES-land.

Om den anställde har ITP 2 ingår även:

  • Den kompletterande tjänstepensionen ITPK
  • Familjepension – Om den anställde har en månadslön över 7,5 inkomstbasbelopp.

Längre verksamhet i Sverige än 12 månader?

Om den tid ni bedriver verksamhet i Sverige överstiger 12 månader ska ni teckna samtliga försäkringar ovan för alla anställda tjänstemän i Sverige från och med månad 13.

Undantag

Ni har möjlighet att söka undantag från ITP-planen för anställda tjänstemän i vissa fall. Ansökningar om undantag görs på blankett som ni hittar i internetkontoret Länk till annan webbplats..

Läs mer om undantag här.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm