• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Pensionering
  • /

Pensionering

Ordinarie pensionsålder är 66 år för ITP 1 och 65 år för ITP 2. Går en anställd i pension vid ordinarie pensionsålder behöver ni inte göra någonting.

När en anställd går i pension tar vi bort personen från fakturan. Längre ner på sidan ser ni vad som gäller vid pensionering vid eller före ordinarie penionsålder.

Har ni anställda som ska fortsätta arbeta efter ordinarie pensionsålder?

Allmän pension

Påminn gärna den anställde om att han eller hon måste kontakta Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats. för att få den allmänna pensionen utbetald. Den kommer inte med automatik.

Slutbetalning efter 62 år

Bra att känna till är att om en anställd med ITP 2 slutar sin anställning i pensioneringssyfte tidigast en månad efter 62-årsdagen, kan ITP- och ITPK-premierna slutbetalas med kollektiva medel från Alecta.

Observera att den anställde behöver arbeta till och med den sista dagen i den månad han eller hon fyller 62 år. Ålderspensionskapitalet blir då lika stort som om han eller hon arbetat kvar till 65 år.

Collectum beräknar premien

När ni har avslutat anställningen hos Collectum blir den anställde kontaktad av Alecta och ska då svara att han eller hon slutar i syfte att gå i pension. Det är sedan Collectum som beräknar kollektiva medel innan den anställde får slutbetalningen.

TGL och alternativ ITP kan däremot inte slutbetalas med kollektiva medel.

ITP 1

Ordinarie pensionsålder för ITP 1 är 66 år. När den anställde närmar sig 66 år får han eller hon information från det eller de försäkringsbolag personen valt för sin ITP ålderspension.

Den anställde kan börja ta ut sin ITP ålderspension från 55 års ålder. Om den anställde går i pension före ordinarie pensionsålder avslutar ni anställningen i internetkontoret.

Om den anställde blir avgångspensionerad på ert initiativ kan ni betala för TGL till dess att han eller hon fyller 66 år genom att slutbetala TGL-premierna.

ITP 2

Det är Alecta som betalar ut ålderspension från ITP 2 till den anställde. Cirka tre månader i förväg får han eller hon information från Alecta. Den anställde kommer också att få information från det försäkringsbolag han eller hon valt för sin ITPK.

Den anställde kan börja ta ut sin ITP ålderspension från 55 års ålder. Om den anställde går i pension före ordinarie pensionsålder avslutar ni anställningen i internetkontoret.

Bra att veta: Om den anställde slutar sin anställning i pensioneringssyfte tidigast en månad efter 62-årsdagen, kan ITP-premierna slutbetalas med kollektiva medel från Alecta. Klicka på den lila knappen här ovan för att läsa mer.

Om den anställde går i pension på ert initiativ kan ni efter överenskommelse med den anställde slutbetala de återstående ITP-premierna till 65 år. Kontakta Alecta för en offert. Länk till annan webbplats.

Om den anställde blir avgångspensionerad, kan ni betala för TGL till dess att han eller hon fyller 65 år genom att slutbetala TGL-premierna.

Då ska ni betala premier utifrån den lön som gällde före nedtrappningen.
Läs mer om deltidspensionspremie (flexpension).

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm