• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Deltidspensionspremie (flexpension)
  • /

Deltidspensionspremie (flexpension)

Deltidspensionspremie (DTP), eller flexpension, innebär att en viss procent av den pensionsmedförande lönen avsätts som en komplettering till den anställdes befintliga ITP 1- eller ITPK-försäkring.

Deltidspensionspremie/flexpension gäller enligt avtal mellan vissa arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv och dess motparter. Beroende på vilket arbetsgivarförbund ni tillhör gäller avtalen från olika tidpunkter och med olika premier.

Det här gäller generellt

Premien ska betalas för alla tjänstemän från och med 25 års ålder för de som tillhör ITP 1 och 28 års ålder för de som tillhör ITP 2. Premien ska betalas till och med månaden innan den anställde uppnår ordinarie pensionsålder. Ordinarie pensionsålder är 65 år för anställda som tillhör ITP 2, och 66 år för anställda som tillhör ITP 1.

I den premie ni betalar ingår premiebefrielseförsäkring.

Ni behöver i normalfallet inte göra något alls. Collectum registrerar kompletteringen på ert pensioneringsavtal. Vi korrigerar även procentsatserna när de förändras.

Har ni anställda som inte ska omfattas?

Har ni tjänstemän inom olika kollektivavtalsområden på företaget, där något kollektiv inte omfattas av flexpension, behöver ni anmäla det till oss skriftligen, via brev eller via meddelande i internetkontoret. Om vi inte får andra direktiv kommer flexpension att omfatta samtliga tjänstemän. Ni behöver även meddela oss om några av era anställda individuellt ska undantas från den här premien.

Har ni anställda som inte omfattas av ITP eller som har valt alternativ ITP och som inkluderat sin ITPK i den alternativa ITP-lösningen, ska ni som arbetsgivare komma överens med er förmedlare alternativt med tjänstemannen/tjänstemännen direkt hur avsättningen ska hanteras utifrån gällande förutsättningar.

Anmäl två löner för ITP 2!

Har ni anställda med ITP 2 som ska gå i deltidspension, tänk på att ni ska anmäla två löner för dem:

  • lönen innan den anställde gick i deltidspension och
  • deltidslönen.

Ålderspensionspremien betalas på den högre lönen, medan ITP:s sjukpension beräknas på den lägre lönen.

För anställda med ITP 1 rapporterar ni enbart den utbetalda bruttolönen, även när den anställde nyttjar deltidspensionsmöjligheten.

Alla detaljer finns i avtalet

All information om exempelvis vilka premienivåer som kan vara aktuella samt från vilken ålder en anställd har rätt att gå i deltidspension, finns i ert kollektivavtal.

En anställd som vill ta ut delar av sin pension vänder sig till det eller de bolag han eller hon valt som förvaltare av sin ITP 1 eller ITPK.

Collectums avgift

Collectum tar ut en avgift som motsvarar 0,7 procent av den förmedlade premien. Avgifterna gäller både ITP 1 och ITPK och dras per anställning. För ITP 1 finns ett tak på 450 kronor per anställning och år.

Frågor?

Har ni frågor om avtalet ska ni vända er till ert förbund.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm