• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Pensionsmedförande lön
  • /

Pensionsmedförande lön

Här ser ni vilka löneslag ni ska rapportera inom ITP 1 respektive
ITP 2 + ITPK. Har ni ett löneslag som inte passar in i någon av kategorierna nedan är den grundläggande principen att lön och tillägg till lön är pensionsmedförande medan kostnadsersättningar som betalas ut inte är det.

Infomation med anledning av Coronaviruset

  • Vid korttidspermittering, dvs. att en anställd tillfälligt får gå ner i arbetstid, är det den sammanlagda lönen/ersättningen som företaget betalar och ersättningen från staten som ska rapporteras för ITP.

    Det innebär att ni rapporterar den sammanlagda utbetalningen varje månad som vanligt för ITP 1. Läs mer om lönerapportering
  • Om lönen för en anställd med ITP 2 har sänkts med anledning av den nya permitteringsregeln och lönen sedan höjs och den anställde på grund av denna höjning skulle ha lönekapats så gäller inte lönekapningsregeln för den höjningen. Läs mer om lönekapning i ITP 2


Löneslag

Pensionsgrundande?

Skriv tabellbeskrivning här


ITP 1

ITP 2 + ITPK

Aktietilldelning
Tilldelning som utlöser beskattning vid tilldelningstidpunkten

Nej

Nej

Arbetsledartillägg

Ja

Ja

Avgångsvederlag

Nej

Nej

Ersättning för
beredskapstjänst

Ja

Ja, om den är schemalagd

eller regelbunden.

Föregående kalenderårs

ersättning läggs på årslönen.

Bilersättning, biltillägg
eller liknande

Fast lönetillägg istället för tjänstebil/
förmånsbil. Se även reseersättning.

Ja

Ja

Bonus
Bonus (ersättning) i någon form på individ-, grupp- eller företagsnivå samt kommunicerad i förväg

Ja alltid

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Chefstillägg

Ja

Ja

Etableringsstöd

Nej

Nej

Arvode för examensarbete

Nej

Nej

Fri kost och logi
Värde av förmånen

Nej

Ja, enligt Skatteverkets
anvisningar.

Föräldralön
Alla former av föräldralön, tillfällig, extra, kompletterande, lokalt eller centralt avtalad

Nej

Nej

Ersättning för förslagverksamhet

Nej

Nej

Gratifikation
Gratifikationen är inte kommunicerad i förväg av arbetsgivaren och ges utöver lön eller arvode.

Ja

Nej

Ersättning för hemresor

Nej

Nej

Hyresersättningar

Nej

Nej

Ersättning för jourtid

Ja

Ja, om den är schemalagd eller regelbunden. Föregående kalenderårs ersättning läggs på årslönen.

Löneväxling
Vid löneväxling erbjuder ni en anställd att minska lönen mot en annan förmån.
Ska löneväxlingen ge mer pension via Collectum? Då betalar ni en kompletterande premie.

Läs mer om löneväxling.

Inom ITP 1 rapporterar ni den faktiskt utbetalade bruttolönen,
efter löneväxlingen.

Två alternativ finns:
1. Rapportera enbart
den reducerade årslönen.
2. Rapportera två
årslöneuppgifter, före och efter växlingen. Ålderspension, familjepension och ITPK beräknas på lönen före växlingen.
Sjukpensionen beräknas alltid på lönen efter växlingen.

Ersättning för mertid

Ja

Nej

Optionstilldelning
Tilldelning som utlöser beskattning vid tilldelningstidpunkten.

Nej

Nej

Ortstillägg

Ja

Ja

Produktionspremie

Ja

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Provision

Ja

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Reseersättningar
Ersättning oavsett innehåll, skattefria/skattepliktiga, ex. milersättning för egen bil, tåg- eller flygkostnader.

Nej

Nej

Restidsersättning
Tid utanför ordinarie arbetstid som går åt för att resa från ordinarie arbetsplats till annan plats för arbetet.

Ja

Ja, föregående kalenderårs utbetalda ersättning läggs på årslönen.

Semesterersättning,
semestertillägg
och semesterlön

Ja, som ersättning/lön vid utbetalningen

Ja, som avtalat och beräknat semestertillägg vid
rapportering av årslön.
Oftast genom 12,2 x månadslönen.

Sjuklön, lagstadgad

Ja

Nej

Sjuklön, utöver den lagstadgade

Nej

Nej

Skattepliktiga förmåner utöver
dem som är specificerade i
den här listan

Helt eller delvis annat än kontant lön.

Nej

Nej

Tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid
(ob-tillägg)

Ja

Ja, föregående års
utbetalning
läggs på årslönen.

Styrelseersättning

Nej

Nej

Tantiem

Ja

Ja, treårssnitt.
Läs mer om rörlig lön.

Tipspengar
exempelvis för tips vid rekrytering

Ja

Nej

Traktamente

Nej

Nej

Trängselskatt

Nej

Nej

Uppfinnarersättning

Nej

Nej

Utlandslönetillägg

Nej

Nej

Vikariatstillägg

Ja

Ja

Övertidsersättning

Ja

Nej


Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm