• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Sjuk- och friskanmälan
 • /

Sjuk- och friskanmälan

Sjukanmälan gör ni i internetkontoret från den 91:a sjukdagen. Vi tar emot anmälan och skickar den vidare till Alecta som handlägger den. Ni behöver inte bifoga läkarintyg. Det är bara i de fall Alecta särskilt begär ett läkarintyg som ni behöver skicka in det.

Tack vare premiebefrielseförsäkringen får den anställde tillgodoräkna sig ungefär samma premie vid sjukskrivning som när han eller hon är frisk.

Ni friskanmäler i internetkontoret Länk till annan webbplats. när den anställde är helt frisk.

Förlängd sjukskrivning

Om en pågående sjukskrivning förlängs, eller om graden av arbetsoförmåga ändras från exempelvis 100 procent till 50 procent, får Alecta information från Försäkringskassan.

ITP 1

Inkludera sjuklönen i den utbetalda bruttolönen som ni rapporterar till oss.

Ni betalar en lägre premie eftersom ni betalar en lägre lön till den anställde. Ni ska inte inkludera den kollektivavtalade sjuklönen i den lön ni rapporterar. Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kronor.

Gör en sjukanmälan i internetkontoret Länk till annan webbplats. om den anställde är arbetsoförmögen till minst 25 procent.

Är den anställde helt sjukskriven kan både lönen och premien bli 0 kronor.

Gör en sjukanmälan om

 • den anställde har varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod, från första sjukdagen, och
 • den 105:e sjukdagen inträffar under dag
  15–90 i den sista sjukperioden.

Ni behöver då inte betala den kollektivavtalade sjuklönen till den anställde, eftersom det istället betalas ut sjukpension från Alecta.

En anställd över 66 år kan också ha rätt till sjukpension från sjukdag 91–180, om Försäkringskassan betalar ut sjukpenning. Sjukanmäl som vanligt.

ITP 2

Ni betalar samma premie som om den anställde vore frisk.

Ni betalar samma premie som om den anställde vore frisk.

Gör en sjukanmälan i internetkontoret Länk till annan webbplats. om den anställde är arbetsoförmögen till minst 25 procent.

Gör en sjukanmälan om

 • den anställde har varit sjuk i perioder om sammanlagt 105 dagar under en ettårsperiod, från första sjukdagen, och
 • den 105:e sjukdagen inträffar under dag
  15–90 i den sista sjukperioden.

Ni behöver då inte betala den kollektivavtalade sjuklönen till den anställde, eftersom det istället betalas ut sjukpension från Alecta.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm