• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Verksamhetsövergång
  • /

Verksamhetsövergång

Om ert företag tar över hela eller delar av verksamheten från ett annat företag och tecknar ett eget kollektivavtal, behöver ni också teckna ett pensioneringsavtal med Collectum.

Fyll i blanketten Ansökan om pensioneringsavtal Pdf, 834.5 kB. och skicka in den till oss. I samband med tecknandet av pensioneringsavtal väljer ni pensionsplan för era tjänstemän.

Har ni däremot övertagit ert medlemskap i Svenskt Näringsliv från ett annat organisationsnummer, ska ni ha samma pensionsplan som det företaget.

(Ni kan också välja att ärva kollektivavtal och pensionsplan från det bolag vars verksamhet ni tar över, enligt MBL 28. Läs mer om det längre ner.)

Rapportera i internetkontoret

All löpande rapportering till Collectum gör ni i internetkontoret Länk till annan webbplats., där ni också hittar blanketter. Här är några saker som är viktiga att tänka på:

Anställda med lön över tio inkomstbasbelopp som har alternativ ITP i sin nuvarande anställning kan välja att ha kvar alternativ ITP, eller att återgå till ITP 2 för hela lönen. Som arbetsgivare är ni skyldiga att informera dessa anställda om de här möjligheterna. Oavsett vilket valet blir, behöver ni rapportera det till oss. Läs mer om hur ni gör på sidan Alternativ ITP eller övergång till ITP.

Collectum erbjuder även en förenklad rutin i dessa fall, i form av ett koncerndirektiv. Läs mer om att behålla alternativ ITP vid byte av anställning inom koncern.

Har de tidigare haft TGL i Alecta och ska fortsätta ha det, ska ni fylla i och skicka in blanketten Anmälan om utträde från ITP-planen för frikretsen Pdf, 572.6 kB.. Ska någon i denna grupp återgå till ITP? Rapportera personen i tjänsten Ny medarbetare i internetkontoret Länk till annan webbplats..

Tillsammans med den anställde ska ni fylla i och skicka in blanketten Ansökan om undantag från ITP-planen Pdf, 5.4 MB..

Har ni anställda som ska kvarstå i befintlig ITP 1 eller ITP 2 vid verksamhetsövergång ska ni fylla i och skicka in blanketten blanketten Ansökan om kvarstående i befintlig ITP 1 eller ITP 2 vid verksamhetsövergång Pdf, 1.3 MB..

OBS! Blanketten används enbart då en anställd född 1978 eller tidigare genom flytt av anställningen "byter organisationsnummer" och det nya organisationsnumret tillämpar andra planer än den anställde omfattas av sedan tidigare.

Har de anställda löpande kompletterande premier i sin nuvarande anställning? Då måste ni rapportera in de kompletterande premierna på nytt eftersom de tidigare avslutas med anställningen. Eventuella deltidspensionspremier/flexpensionspremier kommer att debiteras automatiskt.

Samma kollektivavtal gäller

Vid en verksamhetsövergång kan ni som övertagande bolag också välja att ärva det överlåtande bolagets kollektivavtal och pensionsplan, enligt medbestämmandelagen § 28 (MBL 28).

Enligt MBL 28 gäller då att den överlämnande arbetsgivarens kollektivavtal gäller i tillämpliga delar även hos den nya arbetsgivaren. Förutsättningen är att övergången omfattas av § 6 b i lagen om anställningsskydd (LAS).

Är ni tveksamma kring hur MBL 28 ska tolkas rekommenderar vi att ni söker vägledning hos exempelvis en arbetsrättsjurist.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm