• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • /
  • Innehåll pensioneringsavtal
  • /

 Så här fyller du i pensioneringsavtalet

Här anger ni med vilket förbund och/eller vilken organisation ni har kollektivavtal.

Är ni nya kunder hos Collectum? Kryssa i rutan ”Nyanslutning”. Avtalet gäller från kollektivavtalstidpunkten.

Ska ni överta personal från ett annat företag? Kryssa i rutan ”Övertagande av verksamhet”. Ange företagsnamn och organisationsnummer i rutan under. Ange också vid vilken tidpunkt personalen ska flyttas över.

Om inte all personal ska flyttas över anmäler ni de personer som ska flyttas över i internetkontoret!

Har ni tecknat kollektivavtal efter september 2008? Då väljer ni

  • om alla tjänstemän ska ha ITP 1, eller
  • om ITP 1 ska gälla för tjänstemän födda 1979 eller senare och ITP 2 för tjänstemän födda 1978 eller tidigare.

Läs mer om ITP 1 och ITP 2.

Om ni har övertagit medlemskapet i Svenskt Näringsliv från ett annat organisationsnummer så innebär det att ni övertar samma typ av pensioneringsavtal som den tidigare arbetsgivaren har.

Ni ska teckna tjänstegrupplivförsäkringen TGL för era tjänstemän. Ni kan välja mellan olika TGL-bolag. För att vi ska kunna registrera ert avtal behöver vi veta i vilket bolag ni har tecknat eller kommer att teckna TGL.

OBS! Fora är inte ett valbart TGL-bolag för tjänstemän.

Har ni redan ordnat tjänstepension för en anställd genom en annan försäkringslösning? Då kan han eller hon avstå från ITP inom sex månader från det att kollektivavtalet har tecknats. Om ja, komplettera med blanketten Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen (2569), som ni hittar i internetkontoret.

Hoppa över den här rutan om ni inte ska finansiera i egen regi. Läs mer om finansiering i egen regi.

Det är viktigt att det är behörig firmatecknare som undertecknar avtalet, till exempel vd eller 50 procent av styrelsen. Vilka som är firmatecknare på ert bolag framgår av

  • registreringsbeviset från Bolagsverket (AB, HB, KB, enskild firma och ekonomisk förening), eller av
  • styrelseprotokoll om ni är en ideell förening, idrottsförening eller liknande.

Tänk på att flera personer kan behöva skriva under blanketten. Skilj på attesträtt och firmateckningsrätt!

Bifoga kopia på dokument där firmatecknare styrks. Dokumentet bör inte vara mer än ett år gammalt.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm