• Hem Hem
  • /
  • /
  • /
  • Vad kostar ITP?
  • /

Vad kostar ITP?

Beräkningen av ålderspensionspremien för ITP 1 respektive ITP 2 skiljer sig åt. För ITP 1, som är en premiebestämd pension, är premien en viss procent av lönen. För ITP 2, som är en förmånsbestämd pension, beräknas premien utifrån flera parametrar. ITPK-premien är precis som ITP 1 premiebestämd, alltså en bestämd procent av lönen.

ITP 1-premien är enkel att räkna ut, liksom ITPK-premien, medan ITP 2-premien inte går att beräkna själv.

Läs mer om aktuella premier och basbelopp här.

Vad kostar ITP 1?

Ålderspensionspremien beräknas på den utbetalda bruttolönen, som ni rapporterar in till oss varje månad från det att den anställde fyller 25 år.

Eventuell deltidspensionspremie tillkommer, beroende på om ert kollektivavtal omfattas av Industriavtalen.

I den totala premien för ITP 1 ingår förutom ålderspensionspremie även sjukpensionspremie och premie för premiebefrielseförsäkring. Vid beräkning av premien ligger årets inkomstbasbelopp och prisbasbelopp till grund. Se alla premier och basbeloppsgränser för ITP 1.

Vad kostar ITP 2?

Ålderspension och familjepension inom ITP 2 beräknas varje månad av Alecta utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och tidigare intjänade tjänstepension samt det aktuella inkomstbasbeloppet. Eftersom inkomstbasbeloppet och lönen förändras över tid, påverkar det både pensionen och de premier ni betalar. Den premie ni betalar ska räcka till den utlovade pensionen.

Läs mer om premier inom ITP 2 hos Alecta Länk till annan webbplats.

Räkna på vad en anställd med ITP 2 kostar (Alecta) Länk till annan webbplats.

Vad kostar ITPK?

ITPK-premien motsvarar 2 procent av lönen.

Omfattas företaget av deltidspensionspremier (flexpension)?

Aktuella deltidspensionspremier per avtal hittar du här.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm