Pensionsskola

 • Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • /
 • Så funkar pensionssystemet
 • /
1
Så funkar pensionssystemet
  2
  Tjänstepensionen ITP
   3
   Vad gör Avtalat och vad gör Collectum?
    4
    Vad behöver du göra?

     Pension från flera håll

     Så funkar pensionssystemet

     Den dagen du slutar arbeta är det pensionen som kommer att vara din inkomst istället för lön. Pensionen kommer vanligen från olika håll: allmän pension från staten, tjänstepension från jobbet för de allra flesta, och många har också haft ett privat sparande.

     Enkelt kan man säga att ju mer du har arbetat och ju högre lön du har haft, desto mer får du i pension. I alla fall om du har haft tjänstepension.

     Hur hänger det ihop, och hur vet man hur mycket det blir? Jo, häng med här!

     Allmän pension

     Allmän pension – pension från staten

     Om du arbetar och betalar skatt sätts pengar av till den allmänna pensionen. Den betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av dig själv via skatten. Du tjänar in allmän pension upp till ett inkomsttak på 47 625 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).

     Den allmänna pensionen består av:

     • Inkomstpension – största delen av den allmänna pensionen. Du kan inte placera den själv. Varje år sätts 16 procent av din lön av till pensionssystemet. De pengarna går till dagens pensionärer. Din inkomstpension kommer i sin tur att betalas av de som arbetar och tjänar pengar när du är pensionär. 
     • Premiepension – som du kan placera själv om du vill.
      Det gör du hos Pensionsmyndigheten. Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen.
     • Garantipension – den som haft låga eller inga inkomster under livet kan få garantipension. Den baseras bland annat på hur stor inkomstpension man har och hur länge man bott i Sverige.

     Du tjänar in till allmän pension även när du studerar eller är föräldraledig.

     Sammanlagt 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst sätts varje år av till den allmänna pensionen. Hur stor pensionen blir beror på hur länge du arbetat och vilken lön du haft.

     För att veta hur mycket du hittills har tjänat in och se en prognos över hur mycket pension du kommer att få går du in på minpension.se. Länk till annan webbplats. Du får också ett årsbesked över din allmänna pension varje år från Pensionsmyndigheten. Länk till annan webbplats.

     • Den allmänna pensionen administreras och betalas ut av Pensionsmyndigheten.
     • Du tjänar in allmänna pension upp till ett inkomsttak på 47 625 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).
     • Du kan själv välja i vilka fonder du vill att din premiepension ska placeras, om du vill. Gör du inget val placeras pengarna i statens fondportfölj AP7 Såfa. Gör valet hos Pensionsmyndigheten. Länk till annan webbplats.
     • Allmän pension kan tas ut från 62 år. Du ansöker om allmän pension hos Pensionsmyndigheten.
     • Att arbeta länge – om du orkar och har möjlighet – ger högre pension.
     • Arbeta vitt – svartjobb ger ingen pension!
     • Den allmänna pensionen är inte allt – se till att du har tjänstepension också.
     • Du behöver inte välja fonder för din premiepension själv, men du kan göra det om du vill.

     Tjänstepension

     Tjänstepension – pension från jobbet

     De allra flesta som arbetar har tjänstepension. Om företaget du arbetar på har kollektivavtal ingår tjänstepension automatiskt. Då är de avgifter du betalar dessutom ofta rejält pressade. Men även om din arbetsplats inte har kollektivavtal kan du ha tjänstepension, om din arbetsgivare har tecknat en annan tjänstepensionslösning.

     Har du jobbat inom olika sektorer, exempelvis privat, statligt eller kommunalt, kan du ha tjänstepension från flera håll.

     Tidigare utgjorde den allmänna pensionen en större del
     av den totala pensionen än vad den gör idag. Det gör att tjänstepensionen blir allt viktigare, och kommer att utgöra en väsentlig del av din totala pension.

     Hur mycket tjänstepension du kommer att få beror bland annat på din lön och hur länge du arbetat. Ju högre lön du har, desto större andel av din totala pension kommer tjänstepensionen att utgöra. I alla fall om den är kollektivavtalad. Varför då? Jo, för att kollektivavtalad tjänstepensionen är konstruerad för att komplettera den allmänna pensionen:

     I den allmänna pensionen finns ett inkomsttak på 47 625 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp). Du tjänar inte in någon allmän pension på lön som ligger över taket. Istället är tjänstepensionen högre över taket, det vill säga du tjänar in mer tjänstepension på den del av lönen som överstiger taket.

     Logga in på minpension.se Länk till annan webbplats. för att se en prognos över hela din pension.

     • Inom olika sektorer finns olika kollektivavtalade tjänstepensioner, exempelvis ITP för privatanställda tjänstemän, PA 16 för statligt anställda, KAP-KL för anställda inom kommun och region och Avtalspension SAF-LO för privatanställda arbetare.
     • Gör du inget val för din kollektivavtalade tjänstepension placeras pengarna i ett utvalt och kvalitetssäkrat förvalsalternativ.
     • Har du haft flera olika arbeten hos olika arbetsgivare har du antagligen tjänstepension i olika pensionsbolag. Du får varje år ett årsbesked från den eller de valcentraler som administrerar din tjänstepension.
     • Se till att du har tjänstepension på jobbet! Har din arbetsplats ingen tjänstepensionslösning, förhandla dig till tjänstepension med din arbetsgivare.
     • I tjänstepensionen finns skydd du kan välja så att familjen får ersättning om du skulle dö. Fundera över om du vill välja till något skydd. För ITP gör du dina val hos Avtalat.
     • Om du vill kan du välja var hela eller delar av din tjänstepension ska förvaltas. Det gör du också hos Avtalat när det gäller ITP. Du måste däremot inte välja placering själv om du inte vill.

     Privat sparande

     Privat sparande – pengar du sätter av själv

     Den som vill kan sätta av pengar till ett eget pensionssparande. För att avgöra om du behöver det är
     det bra att kolla din pensionsprognos på minpension.se. Länk till annan webbplats.
     Ett annat sätt att spara är att amortera på bolånen.

     Det beror förstås på hur mycket och hur länge du sparar. Det beror också på värdeutvecklingen på pengarna och vilka avgifter du betalar.

     • Har du inte tjänstepension behöver du spara 4,5–5 procent av din lön upp till cirka 40 000 kronor i månadslön för att det ska motsvara vad en anställd som omfattas av kollektivavtal får inbetalt till sin tjänstepension. Har du en lön över det behöver du spara ännu mer för att avsättningen ska motsvara kollektivavtalad tjänstepension.
     • Se upp för sparanden med höga avgifter. En hög avgift gröper ur kapitalet mer än du tror över tid.

     Ring oss

     Företag: 08-508 981 00

     Är du privatperson?
     Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

     Telefontider

     Helgfri mån-fre 08.30–16.30

     Adress

     Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm