• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Vanliga frågor och svar
 • /

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från företag. Hittar du inte svaret på just din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Frågor och svar som rör den rådande situationen med anledning av coronaviruset hittar du här.

Hur vet jag vilka behörigheter jag har i internetkontoret?

Logga in internetkontoretlänk till annan webbplats och klicka på ditt namn under fliken Administratör för att se vilka organisationsnummer, kostnadsställen och tjänster du har behörighet till.

Vad behöver jag veta om rapporteringen till Collectum?

Ett bra sätt för att få koll är att anmäla dig till något av våra webbseminarier. Genom vårt nyhetsmejl får du också löpande information om sådant som är bra att känna till.

Viktigt att komma ihåg är att lön för anställda med ITP 1 ska rapporteras varje månad – oavsett om lönen har ändrats eller inte. För anställda med ITP 2 rapporterar du ny årslön bara när den ändras.

På sidorna under "Rapportering" i menyn hittar vilka regler som gäller för de olika uppgifter du behöver rapportera för era anställda.

Hur får vi tillgång till Collectums internetkontor?

Ni behöver teckna ett internetkontorsavtal genom att fylla i en blankett och skicka in till oss.

Hur gör vi för att rapportera via fil?

För att kunna skicka försäkringshändelser till Collectum via fil behöver ni kontrollera att ert lönesystem har Collectums ITP-modul.

Vad skiljer ITP 1 och ITP 2?

Tjänstemän födda 1979 och senare har ITP 1. Tjänstemän födda 1978 och tidigare har generellt ITP 2. Vissa företag har dock ITP 1 för alla, oavsett ålder.

ITP 1 tjänar man in från 25 års ålder, ITP 2 från 28 år. Inom både ITP 1 och ITP 2 gäller ITP sjukpension från 18 års ålder.

ITP 1 har premiebestämd ålderspension, vilket innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand. Inom ITP 1 väljer den anställde själv förvaltare och sparform för hela ålderspensionen.

ITP 2 har förmånsbestämd ålderspension, vilket innebär att att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand. I ITP 2 ingår den kompletterande ålderspensionen ITPK, som den anställde kan välja placering för själv. ITP 2-delen, som är den huvudsakliga delen av ålderspensionen, förvaltas och betalas ut av Alecta. Inom ITP 2 ingår ett efterlevandeskydd som heter familjepension för den som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

När måste vi rapportera till Collectum för att uppgifterna ska komma med på nästa faktura?

Var på fakturan hittar jag TGL-premierna för anställda med ITP 1?

För anställda med ITP 1 är TGL-premien inte inkluderad i månadspremien under rubriken ”ITP 1”, utan redovisas, om den är tecknad i Alecta, under rubriken ”ITP 2 + TGL om tecknad i Alecta”. Det beror på att uppgifterna om ITP 1 och TGL hämtas från olika system. 

På fakturan är en premie specificerad som "Annan orsak". Vad betyder det?

Premien kan exempelvis härröra från val som den anställde har gjort som flyttar en del av ITP 2-premien till personens ITPK.

Jag förstår inte alla uppgifter som redovisas på fakturan?

Hur kan vi beräkna vad ITP 1 kostar?

För ITP 1 betalar ni en premie som motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 41 750 kronor/månad
 • 30 % på lönedelar över 41 750 kronor/månad.

Hur vet vi vad en anställd med ITP 2 kostar?

 • Alecta beräknar premiens storlek utifrån den anställdes ålder, lön, beräknade tjänstetid och den tjänstepension som personen har tjänat in sedan tidigare.
 • ITPK-delen, som ingår i ITP 2, motsvarar 2 procent av den pensionsmedförande lönen (upp till en lön på maximalt 30 inkomstbasbelopp).
 • Hos Alecta kan ni räkna på vad en anställd med ITP 2 kostar.länk till annan webbplats

Vad ingår mer än ålderspension i ITP?

I tjänstepensionen ITP ingår tjänstegrupplivförsäkringen TGL och ITP sjukpension. Dessutom finns möjlighet för de anställda att välja till efterlevandeskydd. Inom ITP ingår ITPK och, beroende på den anställdes lön, ITP familjepension.

Vad är TGL?

Arbetsgivare som ska teckna ITP enligt kollektivavtal ska även teckna tjänstegrupplivförsäkring, TGL för alla tjänstemän över 18 år som arbetar minst åtta timmar per vecka i genomsnitt. TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen.

Vad innebär premiebefrielseförsäkringen?

Den innebär att arbetsgivaren betalar lägre eller inga premier alls när en anställd är sjukskriven (eller föräldraledig inom ITP 1). Premierna betalas istället av premiebefrielseförsäkringen.

Vad händer om vi missar att rapportera in uppgifter?

Arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal är skyldiga att betala tjänstepension för sina anställda. Era anställdas tjänstepension bygger på de uppgifter ni har rapporterat in till oss.

Eventuella missade eller felaktiga uppgifter ska rättas till så snart det är möjligt. Har ni betalat för lite premier för en anställd och rapporterar in ändringar i efterhand kommer ni att bli debiterade premietillägg.

Kontakta oss om ni har frågor.

Vart kan våra anställda vända sig med frågor om ITP?

Vi har anställda som inte pratar svenska. Har ni information på andra språk?

Vi har information på engelska. Klicka på "In English" högst upp på sidan. Där hittar du också valbroschyrer och faktablad på engelska.

På Tjänstepensionens dag vill vi informera våra anställda. Finns det material?

Vi har färdiga texter som ni kan använda på intranät eller i informationsmejl till era anställda. Våra faktablad om ITP 1 respektive ITP 2 innehåller också grundläggande information.

När ska vi kontakta Collectum och när ska vi kontakta Alecta?

Collectum svarar på frågor om

 • den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP
 • teckning av pensioneringsavtal
 • fusioner och ombildningar
 • konkurser och likvidationer
 • grunduppgifter som arbetsgivaren rapporterar in
  - den anställdes lön
  - alternativ ITP
  - förteckning över anställda
 • undantag, utträde, avstående
 • sjuk- och dödsfallsanmälan
 • den samordnade fakturan
 • löneskatteunderlag för ITP 1 och ITPK
 • allt som rör ITP 1- och ITPK-valen (inkl. familjeskydd och återbetalningsskydd)
 • val av förmånstagare till ITPK och TGL
 • årsbesked för ITP och ITPK i röda kuvertet
 • uppgifter om pensionsmedförande lön
 • kompletterande premier och LP premier
 • avstående familjepension
 • slutbetalning av ITPK
 • premieberäkning ITP 1 och ITPK.


Alecta svarar på frågor om

 • premieberäkning ITP 2
 • skadereglering (ITP sjukpension)
 • fortsättningsförsäkring (ej nyteckning)
 • beräkning av frilagd premie, alternativ ITP inklusive fribrevsuppgifter
 • samordning
 • löneskatt för ITP 2
 • kostnadsprognoser ITP 2
 • ITP 2 förmåner
 • avgångspension för ITP och TGL
 • slutbetalning av ITP 2
 • offerter och premieberäkningar för individuell pensionsåldersändring
 • familjepension.

Ring oss

Privat: 020-40 85 00

Företag: 08-508 98 100

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30-16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm