• Hem Hem
 • /
 • /
 • /
 • Vanliga frågor och svar
 • /

Vanliga frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från företag. Hittar du inte svaret på just din fråga? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vad innebär rapportering av avtalad lön för ITP 1?

Sedan den 11 februari 2021 är avtalad lön en ny del av rapporteringen av nya medarbetare som tillhör ITP 1. Från och med detta datum ska ni rapportera både den avtalade månadslönen och den utbetalda bruttolönen för anställda som anmäls in till ITP 1. Detta innefattar även de anställda med en lön som överstiger tio inkomstbasbelopp som väljer att gå över till ITP 1. Den avtalade lönen ska bara anges vid inträdet.

Varför ska avtalad lön anges vid nyanmälan?

Genom att vi får in avtalad lön vid inträdet slipper vi ta in kompletterande löneuppgifter när en anställd som tillhör ITP 1 blir sjuk kort efter inträdet. Detta har vi tidigare gjort via ett brev.

I samband med att den anställde exempelvis blir sjuk så behöver en ersättningsnivå räknas fram i premiebefrielseförsäkringen. Gäller det en ny anställning så finns det inte tillräckligt mycket underlag för denna beräkning. Genom att vi får in den avtalade lönen i samband med inträdet behöver denna uppgift inte längre efterfrågas via brev ifall den anställde blir sjuk, vilket sparar tid för både er som arbetsgivare och för Collectum, samt minskar pappersförbrukningen.

Från när ska vi börja ange avtalad lön?

Från och med den 11 februari 2021 ska den avtalade lönen inkluderas i rapporteringen i samband med nyanmälan av anställda inom ITP 1.

Vad gäller vid filrapportering?

Det nya filformatet med avtalad lön krävs från och med den 11 februari 2021 för att det ska vara möjligt att anmäla in ny medarbetare i ITP 1 via fil.

Hur definieras avtalad lön?

Med avtalad lön avses normalt den avtalade månadslönen.

Här ser du vad som gäller i följande situationer:

 • Om den avtalade lönen är delvis provisionsbaserad
  Gör en uppskattning utifrån hur den anställde förväntas arbeta. Går en uppskattning av den provisionsbaserade delen inte att göra, ska minst grundlönen rapporteras.
 • Om den anställde är delvis tjänstledig vid anställningsstarten
  Ange avtalad lön utifrån den omfattning personen arbetar.
 • Om den anställde är delvis sjukskriven vid anställningsstarten
  Ange avtalad lön utifrån den omfattning anställde arbetar.
 • Om den anställde är delvis föräldraledig vid anställningsstarten
  Avtalad lön ska baseras på ordinarie sysselsättningsgrad.
 • Om den anställde har en timanställning
  Gör en uppskattning av hur den anställde förväntas arbeta och ange detta som avtalad lön. Går omfattningen inte att uppskatta, ange 0 kronor som avtalad lön.

Vad är skillnaden mellan avtalad lön och den lön vi rapporterar idag?

Den lön ni rapporterar varje månad är den faktiskt utbetalda bruttolönen som ligger till grund för premiefördelningen till den anställdes ålderspension, medan den avtalade lönen är den lön som är reglerad i anställningsavtalet, och som kan, ifall personen blir sjuk kort efter anställningsstarten, ligga till grund för schablonberäkningen för premiebefrielseförsäkringen.

Avtalad lön anges bara vid inträdet. Utbetald bruttolön anges också vid inträdet, och sedan varje månad.

Ska avtalad lön rapporteras för ITP 2?

Nej. Avtalad lön ska bara rapporteras för nyanställda inom ITP 1.


Har du frågor gällande avtalad lön – kontakta vår kundservice på 08-508 981 00.

Hur vet jag vilka behörigheter jag har i internetkontoret?

Logga in internetkontoret Länk till annan webbplats. och klicka på ditt namn under fliken Administratör för att se vilka organisationsnummer, kostnadsställen och tjänster du har behörighet till.

Vad behöver jag veta om rapporteringen till Collectum?

Genom vårt nyhetsmejl får du löpande information om sådant som är bra att känna till.

Viktigt att komma ihåg är att lön för anställda med ITP 1 ska rapporteras varje månad – oavsett om lönen har ändrats eller inte. För anställda med ITP 2 rapporterar du ny årslön bara när den ändras.

På sidorna under "Rapportering" i menyn hittar vilka regler som gäller för de olika uppgifter du behöver rapportera för era anställda.

Hur får vi tillgång till Collectums internetkontor?

Ni behöver teckna ett internetkontorsavtal genom att fylla i en blankett och skicka in till oss.

Hur gör vi för att rapportera via fil?

För att kunna skicka försäkringshändelser till Collectum via fil behöver ni kontrollera att ert lönesystem har Collectums ITP-modul.

Vad skiljer ITP 1 och ITP 2?

Tjänstemän födda 1979 och senare har ITP 1. Tjänstemän födda 1978 och tidigare har generellt ITP 2. Vissa företag har dock ITP 1 för alla, oavsett ålder.

ITP 1 tjänar man in från 25 års ålder, ITP 2 från 28 år. Inom både ITP 1 och ITP 2 gäller ITP sjukpension från 18 års ålder.

ITP 1 har premiebestämd ålderspension, vilket innebär att premien, men inte pensionen, är bestämd på förhand. Inom ITP 1 väljer den anställde själv förvaltare och sparform för hela ålderspensionen.

ITP 2 har förmånsbestämd ålderspension, vilket innebär att att pensionen, men inte premien, är bestämd på förhand. I ITP 2 ingår den kompletterande ålderspensionen ITPK, som den anställde kan välja placering för själv. ITP 2-delen, som är den huvudsakliga delen av ålderspensionen, förvaltas och betalas ut av Alecta. Inom ITP 2 ingår ett efterlevandeskydd som heter familjepension för den som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp.

När måste vi rapportera till Collectum för att uppgifterna ska komma med på nästa faktura?

Var på fakturan hittar jag TGL-premierna för anställda med ITP 1?

För anställda med ITP 1 är TGL-premien inte inkluderad i månadspremien under rubriken ”ITP 1”, utan redovisas, om den är tecknad i Alecta, under rubriken ”ITP 2 + TGL om tecknad i Alecta”. Det beror på att uppgifterna om ITP 1 och TGL hämtas från olika system. 

På fakturan är en premie specificerad som "Annan orsak". Vad betyder det?

Premien kan exempelvis härröra från val som den anställde har gjort som flyttar en del av ITP 2-premien till personens ITPK.

Jag förstår inte alla uppgifter som redovisas på fakturan?

Hur kan vi beräkna vad ITP 1 kostar?

För ITP 1 betalar ni en premie som motsvarar

 • 4,5 % av lönedelar upp till 47 625 kronor/månad
 • 30 % på lönedelar över 47 625 och upp till 190 500 kronor/månad.

Hur vet vi vad en anställd med ITP 2 kostar?

Vad ingår mer än ålderspension i ITP?

I tjänstepensionen ITP ingår tjänstegrupplivförsäkringen TGL och ITP sjukpension. Dessutom finns möjlighet för de anställda att välja till efterlevandeskydd. Inom ITP ingår ITPK och, beroende på den anställdes lön, ITP familjepension.

Vad är TGL?

Arbetsgivare som ska teckna ITP enligt kollektivavtal ska även teckna tjänstegrupplivförsäkring, TGL för alla tjänstemän över 18 år som arbetar minst åtta timmar per vecka i genomsnitt. TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen.

Vad innebär premiebefrielseförsäkringen?

Den innebär att arbetsgivaren betalar lägre eller inga premier alls när en anställd är sjukskriven (eller föräldraledig inom ITP 1). Premierna betalas istället av premiebefrielseförsäkringen.

Vad händer om vi missar att rapportera in uppgifter?

Arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal är skyldiga att betala tjänstepension för sina anställda. Era anställdas tjänstepension bygger på de uppgifter ni har rapporterat in till oss.

Eventuella missade eller felaktiga uppgifter ska rättas till så snart det är möjligt. Har ni betalat för lite premier för en anställd och rapporterar in ändringar i efterhand kommer ni att bli debiterade premietillägg.

Kontakta oss om ni har frågor.

När ska vi kontakta Collectum och när ska vi kontakta Alecta?

Collectum svarar på frågor om

 • den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP
 • teckning av pensioneringsavtal
 • fusioner och ombildningar
 • konkurser och likvidationer
 • grunduppgifter som arbetsgivaren rapporterar in
  - den anställdes lön
  - alternativ ITP
  - förteckning över anställda
 • undantag, utträde, avstående
 • sjuk- och dödsfallsanmälan
 • den samordnade fakturan
 • löneskatteunderlag för ITP 1 och ITPK
 • allt som rör ITP 1- och ITPK-valen (inkl. familjeskydd och återbetalningsskydd)
 • val av förmånstagare till ITPK och TGL
 • årsbesked för ITP och ITPK i röda kuvertet
 • uppgifter om pensionsmedförande lön
 • kompletterande premier och LP premier
 • avstående familjepension
 • slutbetalning av ITPK
 • premieberäkning ITP 1 och ITPK.


Alecta svarar på frågor om

 • premieberäkning ITP 2
 • skadereglering (ITP sjukpension)
 • fortsättningsförsäkring (ej nyteckning)
 • beräkning av frilagd premie, alternativ ITP inklusive fribrevsuppgifter
 • samordning
 • löneskatt för ITP 2
 • kostnadsprognoser ITP 2
 • ITP 2 förmåner
 • avgångspension för ITP och TGL
 • slutbetalning av ITP 2
 • offerter och premieberäkningar för individuell pensionsåldersändring
 • familjepension.

Avtalat samlar information om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring inom den privata sektorn. Hos Avtalat hittar du exempelvis checklistor och webbseminarier som vägleder dig i hur pension och försäkring via jobbet fungerar. Anställda kan bland annat få kostnadsfria och individuella råd om sitt ITP-val. Läs mer hos Avtalat. Länk till annan webbplats.

Ring oss

Företag: 08-508 981 00

Är du privatperson?
Gå till avtalat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefontider

Helgfri mån-fre 08.30–16.30

Adress

Östgötagatan 12, 103 76 Stockholm